Univerzita Karlova podpoří český sport a zdravý životní styl, stala se hlavním partnerem projektu Nejúspěšnější sportovec roku

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 18.12.2018 - Univerzita Karlova se v ročníku 2018/2019 stává hlavním partnerem sportovní ankety „Nejúspěšnější sportovec roku". Cílem projektu je ocenit sportovce a nejlepší sportovní výsledky dosažené v jednotlivých krajích a okresech České republiky. Jde o kategorie mládeže, dospělých, jednotlivců i kolektivů, handicapovaných sportovců, ale také masters či trenérů a cvičitelů.


„Mezi absolventy ale i současnými studenty Univerzity Karlovy najdeme řadu mimořádně úspěšných a mezinárodně uznávaných sportovců i trenérů. Jsem proto velmi rád, že jsme se stali partnery projektu a podpoříme tím talentované naděje českého sportu, zdravý životní styl i hodnoty fair-play. To vše jsou priority, které ve svém poslání Univerzita Karlova vyznává a rozvíjí, ať už v rámci nabídky studijních oborů či formou nejrůznějších akcí pro veřejnost.


Jsem přesvědčen, že sport musí být dostupný pro všechny, a proto jakoukoliv akci či aktivitu, která sportování podporuje, vítám.


Pro univerzitu je partnerství v tomto projektu rovněž významnou příležitostí, jak v regionech ČR představit Univerzitu Karlovu a jak posilovat vzdělanost,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


Sportovní anketa startuje právě dnes zahajovacím večerem v Českých Budějovicích. Poté se akce během měsíců ledna až dubna 2019 přesune do celkem 44 míst a regionů České republiky.


Zástupce Univerzity Karlovy bude na každém slavnostním večeru předávat speciální cenu, určenou pro nejlepšího mladého sportovce v rámci daného regionu. Na každé z akcí bude současně probíhat prezentace Univerzity Karlovy a její studijní nabídky.


Univerzita Karlova je nejstarší a nejprestižnější vysoká škola v České republice. V rámci 17 fakult si mohou uchazeči vybrat z celkem 164 studijních oborů a 563 studijních programů. Fakulta tělesné výchovy a sportu nabízí bakalářské, magisterské i postgraduální studium, stejně jako programy celoživotního vzdělávání a možnosti kombinovaného studia. Samozřejmostí je profesionální zázemí a vysoce kvalitní síť sportovišť. Více informací o fakultě i možnostech studia naleznete na webových stránkách: www.ftvs.cuni.cz.


Mezi úspěšné absolventy Univerzity Karlovy patří řada olympijských šampionů, například moderní pětibojař David Svoboda, kanoista Martin Doktor, veslařka Miroslava Knapková, hokejista Robert Reichel a řada dalších světově úspěšných sportovců.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 19. prosinec 2018 11:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám