KAPPA

Program KAPPA


Nový programu KAPPA, který je financovaný Fondy EHP a Norska, je zaměřený na spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.


První výzva bude vyhlášená v březnu 2019 a bude jí předcházet série seminářů pro uchazeče. Důraz bude kladen především na vyhledávání projektových partnerů.


Posunutí termínu vyhlášení soutěže!


Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (zahrnující ovšem také nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.


Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Dále také zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků. Vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku (carbon capture and storage). Pro tyto projekty bude vyčleněno přibližně 124 890 326 Kč. Cílů programu bude dosaženo podporou společných projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.


Více informací na stránkách kappa.tacr.cz.


Doba trvání programu se předpokládá na léta 2019 až 2024, tj. 6 let.1. VS programu KAPPA

Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu KAPPA se očekává v březnu 2019.

Posunutí termínu vyhlášení soutěže!


Poslední změna: 9. květen 2019 13:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám