Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. ledna 2019

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, Zuzana Moťovská (po skypu), David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. pan rektor,


Přítomní hosté:

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 25. ledna 2019.

 3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

 4. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle zák. č. 137/2016 Sb.

 5. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK konaného dne 25. ledna 2019.

 6. Předsednictvo AS UK projednalo nominace na člena Rady hodnocení tvůrčí činnosti na UK, samo nominovalo Prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D. (3. LF) a rovněž vyzvalo členy AS UK k další nominaci ze stávajících členů AS UK do 23. ledna 2019, do 12:00 hodin (hlasování proběhne na zasedání AS UK 25. ledna 2019) na e-mail kanceláře AS UK: senat@cuni.cz. V tomto smyslu bude členům AS UK zaslán dopis.

 7. Předsednictvo AS UK projednalo nominace člena v Dozorčí radě GA UK, samo nominovalo Mgr. Jakuba Marka, Ph.D. (FHS) vzhledem k jeho dosavadně kladně hodnocené činnosti ve výše uvedeném tělesu a rovněž vyzývá členy AS UK k další nominaci možného člena do 23. ledna 2019, do 12:00 hodin (hlasování proběhne na zasedání AS UK 25. ledna 2019) na e-mail kanceláře AS UK: senat@cuni.cz. V tomto smyslu bude členům AS UK zaslán dopis.

 8. Předsednictvo AS UK projednalo nominaci náhradníka delegáta do Studentské komory RVŠ a vyzývá členy AS UK k nominaci možného člena do 23. ledna 2019, do 12:00 hodin (hlasování proběhne na zasedání AS UK 25. ledna 2019) na e-mail kanceláře AS UK: senat@cuni.cz.

 9. Předsednictvo AS UK žádá Sociální komisi AS UK o projednání a vyjádření k dopisu Mgr. Jindřicha Žižky, absolventa MFF UK, ke stížnosti na zajištění fotografického záznamu z promocí od firmy Foto Real (promoce.cz).

 10. Předsednictvo AS UK projednalo program volebního zasedání AS UK, které se uskuteční dne 1. února 2019.

 11. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 25. ledna 2019 od 09:30 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke stažení


Poslední změna: 16. leden 2019 11:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám