Bývalý prezident SRN Joachim Gauck převzal Mezinárodní cenu Karla IV.

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 21. ledna 2019 – Bývalý prezident Spolkové republiky Německo Joachim Gauck dnes v Karolinu převzal Mezinárodní cenu Karla IV. Toto ocenění je udělováno osobnostem, které svým kulturním, vědeckým či politickým dílem dosáhly evropského významu a přispěly k pozitivnímu směřování současné civilizace.


Joachim Gauck obdržel cenu, již dlouhodobě udělují Univerzita Karlova a Hlavní město Praha. Je sedmou osobností, které byla tato významná cena udělena. V minulosti se nositeli této ceny staly význačné postavy například z oblasti filozofie, hudby či medicíny (Paul Ricoeur, Carl Friedrich von Weizsäcker, Mstislav Leopoldovič Rostropovič, Ivan Moravec, John Foxton Ross Kerr či velkovévoda Jindřich Lucemburský).


Cena Karla IV. je udělována lidem, kteří jednali a jednají v duchu nejvyšších hodnot lidských a Božích: spravedlnosti, lásky k bližnímu, moudrosti, víry, naděje a lásky a zasloužili se o rozvoj demokracie ve světě či o rozvoj Evropy sjednocené na společných duchovních a etických základech. Takovou osobností, splňující výše uvedené nároky kladené na nositele ceny Karla IV., je prezident Joachim Gauck.

„Univerzita Karlova si velice váží přínosu prezidenta Gaucka pro rozvoj vztahů českých a německých univerzit v oblastech vědy a vzdělávání. Rovněž jeho aktivity, které podnikl pro zlepšení vzájemného česko-německého dialogu, posílení přátelství a rozvoj vzájemné hospodářské spolupráce obou zemí, jsou zcela neocenitelné,“ sdělil rektor UK Tomáš Zima.


Součástí Mezinárodní ceny Karla IV. je i finanční dar v hodnotě 10 tisíc eur, který bývalému německému prezidentovi předal Milan Hašek, ředitel veřejného a neziskového sektoru České spořitelny, která je partnerem Mezinárodní ceny Karla IV. „Prezident Gauck výrazně přispěl k dalšímu rozvoji česko-německých vztahů a také k posilování prosperity celého regionu,“ zdůraznil Milan Hašek. „Právě podpora prosperity a rozvoje středoevropského regionu patří již 200 let k základním hodnotám rakouské Erste, jejíž součástí je i Česká spořitelna. Považujeme za zásadní oceňovat ty, kteří svými aktivitami pomáhají posouvat věci kupředu.“

Výběr osobnosti pro udělení mezinárodní Ceny Karla IV. provádí Správní rada Ceny Karla IV. složená ze zástupců Hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy. Výběr kandidáta stvrzují rektor Univerzity Karlovy a primátor hlavního města Prahy, kteří cenu vyhlašují.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Partnerem Mezinárodní ceny Karla IV. je
Poslední změna: 21. leden 2019 21:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám