Otevřený dopis Fóru Věda žije!


V Praze dne 31. ledna 2019


Vážený pane předsedo,

vážená paní místopředsedkyně,

vážený pane místopředsedo,


děkuji za Váš otevřený dopis z 30. 1. 2019, ve kterém vyjadřujete svoji nespokojenost s mými aktivitami ve věci údajného plagiátorství prof. Kováře.


V prosinci minulého roku jsem nejen médiím na četné dotazy sdělil, že oslovuji historiky, které požádám o vypracování posudků v této věci. Posudky jsem obdržel v lednu (konkrétně: 3. 1. a 11. 1.) a 16. ledna jsem je zaslal Etické komisi UK i Etické komisi FF UK – (poznámka: EK FF UK reagovala až 28.1.). V přílohách naleznete plná znění obou mých dopisů.


Kdybych chtěl postupovat nekorektně a ovlivňovat výsledky šetření, mohl jsem osobně tyto posudky předat médiím a novinářů tak, jak činí mnozí ostatní, či zvolit formu otevřeného dopisu akademické obci. Protože ale ctím etiku, presumpci neviny a dané postupy, neučinil jsem tak. Mou snahu nelze v žádném případě tedy považovat za pokus o ovlivňování činnosti Etické komise FF UK.


Plagiátorství je vážný etický problém, se kterým se akademická obec musí jednoznačně vyrovnat a případné viníky, je-li jejich vina zcela jednoznačně prokázána, potrestat. Domnívám se ale, že je vždy nutné pozorně sledovat a vyhodnotit postupy v daném konkrétním vědním oboru s přihlédnutím ke specifikacím oboru, včetně způsobů uvádění citací apod. Oba mnou oslovení páni historici, prof. Kvaček i prof. Pánek, jsou odborníci, kteří jednoznačně splňují kritéria, jež jsem si stanovil pro vypracování posudků – vysokou odbornost, nezpochybnitelnou reputaci, profesní i životní zkušenosti.


Závěrem si dovoluji poznamenat, že považovat narozeninový článek prof. Kováře k výročí svého učitele za střet zájmu, pokládám za přinejmenším diskutabilní. Pokud je mi známo, prof. Kvaček a prof. Kovář spolu nepublikovali odborné práce ani nerealizovali společné projekty.


Věřím, že jak mne i Vám, odesílatelům a iniciátorům tohoto otevřeného dopisu, jde o spravedlnost a hledání pravdy – bez emocí.

S pozdravem


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

K rukám:

Fórum Věda žije!

Titl. Lukáš Dvořáček, předseda

Titl. Michaela Trtíková Vojtková, místopředsedkyně

Titl. Michael Komm, místopředsedaDopis v PDF


Otevřený dopis rektorovi UK T. Zimovi ve věci údajného plagiátorství prof. Kováře


Dopis M. Havrdovi, předsedovi Etické komise UK


Dopis M. Niubovi, předsedovi Etické komise FF UK


Poslední změna: 17. únor 2019 18:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám