Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 22. ledna 2019


Přítomni: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat.(PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Michal Říha (PF), Mgr. Eliška Klimentová (PF), Michael Glogr (PF), JUDr. Jan Wagner (RUK), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: Mgr. Simona Ćwierzová (RUK), Mgr. Petra Štanclová (RUK), JUDr. Michael Kučera, Mgr. Diana Sýkorová (RUK), Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (RUK), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (FSV), PhDr. Ivan Duškov (ředitel ÚJOP), Mgr. Eva Podrazilová Jenčíková (1.LF)


Program:


I. Vnitřní předpisy UK

- Dílčí změna Rigorózního řádu UK (čj. 405/2018)

II. Vnitřní předpisy součástí

- Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (čj. 1/2019)

III. Konzultace ke tvorbě vnitřních předpisů fakult


I. Vnitřní předpisy UK


Stanovisko k dílčí změně Rigorózního řádu UK (čj. 405/2018) je obsaženo v příloze tohoto zápisu.


II. Vnitřní předpisy fakult

Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (čj. 1/2019)


Legislativní komise AS UK doporučila následující modifikaci návrhu Organizačního řádu Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy:


Čl. 4 odst. 7 písm. b) zní:


„b) stanovuje rozsah vyučovacích povinností a rozsah vědecké práce u akademických pracovníků zařazených na Ústavu,2“


Na základě doporučení Legislativní komise AS UK přijal předkladatel tuto modifikaci návrhu Organizačního řádu Ústavu jazykové a odborné přípravy.


Ředitel ÚJOP s touto modifikací návrhu souhlasí.


Hlasování o modifikaci

Přijato poměrem hlasů 9 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


Legislativní komise předala přítomnému zástupci předkladatele seznam navržených legislativně technických oprav.


Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Organizačního řádu Ústavu jazykové a odborné přípravy (čj. 1/2019) ve znění modifikace předkladatele a s výhradou legislativně technických oprav.

Přijato poměrem hlasů 9 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


III. Konzultace ke tvorbě vnitřních předpisů fakult


Legislativní komise poskytla konzultaci k návrhu Volebního řádu akademického senátu 1. LF UK a ke změně Statutu 1. LF UK. Připomínky byly předány přítomným zástupcům fakulty s tím, že připomínky k čl. 9 odst. 5 a 6 budou opětovně konzultovány.


Legislativní komise poskytla konzultaci k návrhu Jednacího řádu akademického senátu FSV UK. Připomínky byly předány přítomnému zástupci fakulty.


Legislativní komise se dále zabývala Volebním řádem AS HTF UK. Doporučení Legislativní komise k tomuto návrhu zašle fakultě kol. Dr. Staša.


Zápis ke stažení zde.

Příloha zápisu ke stažení zde.
Poslední změna: 5. únor 2019 13:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám