Usnesení per rollam 17.- 24. ledna 2019


 Usnesení:


"Studijní komise AS UK doporučuje návrh dílčí novely Rigorózního řádu UK (čj. 405/2018) schválit v navrženém znění."

Přijato poměrem hlasů 24 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).
Poslední změna: 18. únor 2019 14:11 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám