Řešení dluhů a exekucí se stalo prvním tématem projektu „Česko! A jak dál?“

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 22. února 2019 - První veřejná diskuse v rámci projektu Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“ proběhla v úterý 19. února 2019 v Ústí nad Labem. Debatovalo se o tématu dluhů a exekucí a možnostech, jak mohou odborní zástupci Univerzity Karlovy přispět a pomoci s řešením tíživého celospolečenského problému.


Aktuální data jsou velmi znepokojivá. V České republice je v exekuci přes 860 tisíc lidí, téměř půl milionů občanů má tři a více exekucí. Polovina exekucí je na částku nižší než 10 tisíc korun. Jen v Ústeckém kraji, kde se akce odehrávala, bylo v roce 2017 v exekuci 18 % občanů.


„Je to velký problém, který má obrovské negativní dopady do života desetitisíců spoluobčanů. Jsem přesvědčen, že cesta systémové změny v oblasti dluhů a exekucí vede například přes zvýšení hranice nezabavitelného minima, jasné definování věku, kdy je člověk odpovědný za své dluhy, a také důslednou regulaci nebankovních půjček a potírání obchodu s chudobou,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


Součástí akce Univerzity Karlovy v Ústí nad Labem byl stánek na Mírovém náměstí, který připravila Univerzita Karlova ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Studenti zde rozdávali veřejnosti informační letáky s důležitými kontakty i možnými postupy pro případ, že se lidé do exekucí dostanou. Lidé se zde mohli také dozvědět informace o činnosti Univerzity Karlovy i o formách studijních programů a oborů, které škola nabízí.


Ve veřejné diskusi akademici i odborníci


V podvečerní diskusi s občany diskutovali rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, profesor ekonomie a financí na IES FSV UK a ředitel EEIP prof. Michal Mejstřík CSc., 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, MBA, náměstek sekce legislativní Ministerstva spravedlnosti Michal Franěk, odborník na dluhovou problematiku z Odboru pro sociální začleňování (Agentura) Úřadu vlády ČR Radek Hábl a prezident Exekutorské komory České republiky Vladimír Plášil.


Se svými zkušenostmi s prací se zadluženými lidmi vystoupila i sociální podnikatelka a ředitelka sociálního podniku Pragulic Tereza Jurečková. Diskusi moderoval Tomáš Skřivánek, šéfredaktor Deníku, který je společně s Českou televizí mediálním partnerem projektu. Akce probíhala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka.


Mezi hlavní diskutovaná témata patřilo:


• Definování hranice nezabavitelného minima

• Zkvalitňování spolupráce firemního sektoru, neziskových organizací a veřejné správy

• Regulace nebankovních půjček

• Stanovení věkové hranice, kdy je člověk odpovědný za své dluhy

• Řešení místní příslušnosti exekutorů (jeden dlužník – jeden exekutor)

• Zjednodušení podmínek pro osobní bankrot

• Zkvalitňování sítě poraden, garantovaných státem

• Posilování preventivních opatření a výuka finanční gramotnosti


Všechny podněty a návrhy možných změn, které diskuse přinesla, chce rektor Zima shromáždit a iniciovat v dalších týdnech směrem k odpovědným politikům, ministerstvům, státním úřadům a organizacím.


Další téma – bezpečnost


Dalším tématem v rámci projektu „Česko! A jak dál?“ bude problém bezpečnosti. Veřejná diskuse by se měla odehrát už v druhé polovině letošního března v Plzni.


Projekt Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“


Jedná se o diskusní platformu Univerzity Karlovy, která má za cíl definovat zásadní celospolečenské problémy České republiky. Do debaty chce univerzita zapojit své špičkové vědce a odborníky, stejně tak osobnosti z řad odborné veřejnosti. Podstatou projektu jsou veřejné diskuse na jednotlivá témata napříč regiony ČR. Cílem je formulovat a iniciovat možná řešení a cestu, jak v jednotlivých problémech postupovat dál. Partnery projektu jsou kraje, města a regiony, mediálními partnery pak Deník a Česká televize.


Více informací o projektu „Česko! A jak dál?“ poskytne MgA. Martin Ayrer, mob.: 602 135 517, e-mail: martin.ayrer@ruk.cuni.cz


Těšíme se na setkání s Vámi.

Poslední změna: 4. červenec 2019 16:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám