Opatření rektora č. 9/2019

Název:

Žádosti o prodloužení financování projektů Primus

K provedení:

čl. 6 odst. 7 Zásad soutěže Primus

Účinnost:

1. března 2019

[zrušeno OR č. 43/2019 od 1.1.2020]


Žádosti o prodloužení financování projektů Primus

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se, v souladu s čl. 6 odst. 7 opatření rektora č. 17/2017, v platném znění1, stanoví termín předložení žádostí o prodloužení financování projektů Primus a podrobnosti, o jejím obsahu, způsobu předložení a hodnocení.


Čl. 2 - Obsah žádosti

Součástí žádosti je:

  a. 

Souhrnný popis celkové činnosti

  b. 

Popis náplně projektu v době prodloužení

  c. 

Popis a anotaci předpokládaného ERC grantu / jiného významného zahraničního grantu

  d. 

Návrh rozpočtu


Čl. 3 - Způsob a termín předložení

  1. Žádost předkládá hlavní řešitel elektronicky prostřednictvím příslušného referenta či koordinátora evidence tvůrčí činnosti, který ji po souhlasném vyjádření děkana/děkanů participujících fakult (ředitele/ředitelů vysokoškolských ústavů) vloží do modulu GAP systému IS Věda

  2. Žádosti lze předkládat v době od 1. dubna do 30. dubna 2019.


Čl. 4 - Další ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2019.V Praze dne 24. ledna 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poznámky

1

Opatření rektora č. 17/2017 ve znění Opatření rektora č. 5/2018 a č. 48/2018


Poslední změna: 20. prosinec 2019 14:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám