Univerzita Karlova organizuje veřejnou diskuzi na téma "Demokracie v EU – Volby do Evropského parlamentu"

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 15. března 2019 - Univerzita Karlova považuje za velmi důležité vyjadřovat se k zásadním společenským otázkám, k aktuálnímu společenskému dění, které se úzce dotýká života České republiky i jejího budoucího vývoje. Proto v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu pořádá v rámci projektu „Cesty ke svobodě“ veřejnou diskuzi se studenty a akademickou obcí na téma „Demokracie v EU – volby do Evropského parlamentu“.


Diskuze se uskuteční dne 15. května 2019 od 17:00 hodin v aule Právnické fakulty UK (nám. Curieových 901/7, Praha 1).


Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima oslovil všechny sněmovní politické subjekty s žádostí o vyslání lídra kandidátky pro nadcházející volby do Evropského parlamentu, případně jeho zástupce na tuto akci. Navíc budou osloveny i ty subjekty, které dosáhnou dle předvolebních průzkumů volebního zisku alespoň 5 %.


Přítomní kandidáti a kandidátky na europoslance budou mít možnost představit priority a vize své strany nebo hnutí, které budou v případě svého zvolení v nadcházejícím funkčním období prosazovat. Moderátorem bude Václav Moravec. Z akce bude pořízen videozáznam a fotodokumentace, které budou následně zveřejněny na webu Univerzity Karlovy.


Partnery akce jsou Kancelář Evropského parlamentu a Zastoupení Evropské komise v České republice. Připravuje ji Univerzita Karlova ve spolupráci se spolkem Mladí občané, z.s. a Politologickým klubem FSV UK. Diskuze je určena především studentům prvovoličům, ale vstup bude umožněn i novinářům a širší, neakademické veřejnosti.


Více informací poskytnou:


Mladí občané, z.s (https://www.mladiobcane.cz)

Kontakt: Jan Nešpor – , mobil:+420 736 621 612


Politologický klub FSV UK (http://www.pkfsvuk.cz)

Kontakt: Johana Ďurišová – , mobil: +421 911 314 861ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 15. březen 2019 10:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám