Vernisáž obnovené výstavy „Ten druhý život“ u příležitosti 20. výročí vstupu ČR do NATO

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 21. března 2019 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima společně s prvním náměstkem ministra obrany Antonínem Radou a ředitelem Ústřední vojenské nemocnice Miroslavem Zavoralem slavnostně zahájili vernisáž výstavy Ten druhý život v Křížové chodbě Karolina.


Výstava, nad níž převzal záštitu ministr obrany Lubomír Metnar, vznikla u příležitosti 20. výročí vstupu ČR do NATO a jejími pořadateli jsou Univerzita Karlova, Ministerstvo obrany ČR a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.


„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravě výstavy ke 20. výročí vstupu ČR do NATO podíleli. Velmi si vážím dlouholeté spolupráce Univerzity Karlovy s Ústřední vojenskou nemocnicí, která se stala fakultní nemocnicí. Na jejích klinikách v úzké spolupráci se všemi pražskými lékařskými fakultami Univerzity Karlovy probíhá odborná výuka našich budoucích lékařů. Vážím si také práce lékařů a zdravotnického personálu, kteří odvádějí vysoce profesionální práci na misích v zahraničí. Přijetí Česka do Severoatlantické aliance po konci studené války považuji za významný milník, který stvrdil naše směřování a pevně zakotvil naši zemi v euroatlantických strukturách. Je zdůrazněním jednoty středoevropských spojenců a jejich odhodlání aktivně se podílet na kolektivní obraně,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.


„Výstava Ten druhý život přibližuje zájemcům atmosféru zahraničních misí, kde působili a působí příslušníci Armády České republiky. Rádi nyní využíváme možnost prezentovat unikátní snímky vojáků i profesionálních fotografů na akademické půdě,“ doplnil náměstek ministra obrany Antonín Rada.


„Na pořádání výstavy se ÚVN nepodílí náhodou – v jejích činnostech se prolíná civilní, vojenská i akademická sféra. Na podporu působení vojáků v misích plní ÚVN řadu úkolů: posuzujeme zdravotní způsobilost k vyslání do misí, na působení v misích odborně připravujeme vojenské zdravotníky a naši vojáci – lékaři i zdravotní sestry – se vojenských misí také aktivně účastní. ÚVN plní významnou roli i v akademické sféře – například ročně v ÚVN absolvuje odborné stáže téměř dva tisíce mediků 3. – 6. ročníků všech tří lékařských fakult Univerzity Karlovy i z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. V kontextu této výstavy je na místě připomenout, že v ÚVN pečujeme o účastníky vojenských misí – válečné veterány, a to po všech stránkách, od urgentní, přes preventivní i superspecializovanou péči až po poskytování zdravotně sociálních služeb. Snad je zde vhodná příležitost prozradit, že chystáme další projekt – zřízení Komunitního centra pro válečné veterány,“ uvedl při zahájení výstavy ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.


Cílem výstavy je přiblížit návštěvníkům činnost novodobých válečných veteránů a Armády ČR na misích a zejména prostředí, v němž na těchto misích působí. Výstava se zaměřuje na mise v Kosovu, Afghánistánu, Iráku a Mali a její součástí jsou kromě fotografií z cyklu Ten druhý život i další exponáty z vojenských misí, které byly převážně zapůjčeny z Military muzea generála Sergěje Jana Ingra i od přímých účastníků misí. Odkaz na muzeum: https://www.militarymuzeum.cz/


Na vernisáž se dostavili také někteří z autorů fotografií: Daniel Hlaváč a Jarmila Štuková. Výstava bude otevřena pro veřejnost zdarma od 22. března do 10. dubna 2019 denně od 10.00 do 18.00 hod.


O autorech fotografií, kteří se zúčastnili vernisáže

Jarmila Štuková

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarmila_%C5%A0tukov%C3%A1

https://www.jarmilastukova.com/

https://tendruhyzivot.cz/


Daniel Hlaváč

https://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Hlav%C3%A1%C4%8D

https://digiarena.e15.cz/hlavac-danielZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 21. březen 2019 15:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám