Opatření rektora č. 10/2019

Název:

Změna opatření rektora č. 73/2017 ve znění opatření rektora č. 32/2018 – Organizační řád rektorátu

K provedení:

-

Účinnost:

1. dubna 2019

[zrušeno OR č. 12/2021]


Změna opatření rektora č. 73/2017 ve znění opatření rektora č. 32/2018 – Organizační řád rektorátu

Změna opatření rektora č. 73/2017 ve znění opatření rektora č. 32/2018 – Organizační řád rektorátu se mění takto:


I.

  1. Čl. 14 odst. 1 písm. a) oddíl ii) nově zní takto:

    „ii) zabezpečení závěrečného vyhodnocení akcí programového financování,“.

  2. V čl. 14 odst. 1 písm. b) se vypouští oddíl ii). Oddíly iii) a iv) se přečíslují.

  3. Do čl. 18 se vkládá nové písm. h), které zní:

    „h) zabezpečení vnitřního schvalování investičních záměrů a jejich předkládání na MŠMT, včetně situačních zpráv a žádostí o změny.“.


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.V Praze dne 20. března 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Příloha: Organizační řád - úplné znění (OR 73/2017, ve znění OR 32/2018, OR 10/2019, OR 32/2019 a OR 17/2020)

Poslední změna: 31. březen 2021 18:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám