Univerzita Karlova pokračuje v projektu „Česko! A jak dál?“. V Českých Budějovicích se diskutovalo o zemědělství a kvalitě potravin

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 12. dubna 2019 - Univerzita Karlova připravila již třetí veřejnou diskusi v rámci projektu „Česko! A jak dál?“, který spustila na začátku letošního roku. Tématem se nyní stalo zemědělství a kvalita potravin. Debata se odehrála ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 17.30 v Českých Budějovicích. S občany diskutovali zástupci Univerzity Karlovy a Jihočeské univerzity, Ministerstva zemědělství, Evropského parlamentu, zemědělských a potravinářských organizací, občanských i neziskových sdružení, zemědělci i studenti.


„Bavili jsme se o státní politice v oblasti zemědělství, boji českých europoslanců proti dvojí kvalitě potravin v EU či změnách kvality a rozmanitosti krajiny kolem nás. Důležitým tématem byla také role a odpovědnost univerzit ve společnosti a zapojení se do pomoci s řešením problémů v zemědělství. Jejich role je nezastupitelná, a to v oblasti vývoje nových technologií, inovací a aplikaci chytrých řešení.


Kvalita potravin je mimořádně aktuální téma. To, co jíme, má zcela zásadní vliv na naše zdraví a kvalitu života. Je potřeba zvýšit mezi lidmi osvětu a věnovat se vzdělávání o tom, jak silně potraviny náš život ovlivňují. Přál bych si, aby při našem výběru potravin vítězila kvalita, nikoli jen cena, cena, cena. A aby se na český trh dostávaly především kvalitní české výrobky,“ uvedl prof. Tomáš Zima rektor Univerzity Karlovy.


Panelové diskuse se v Českých Budějovicích společně s rektorem UK prof. Tomášem Zimou účastnili MUDr. Olga Sehnalová, MBA, poslankyně Evropského parlamentu, prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, Ing. Jindřich Fialka ze sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství ČR, Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR, Ing. Václav Jungwirth, předseda Českého svazu chovatelů masného skotu a RNDr. Radim Perlín, Ph.D., vedoucí výzkumného centra RURAL Přírodovědecké fakulty UK.


Potravinářský závod Madeta i zemědělské družstvo

V rámci své pracovní cesty navštívil dopoledne rektor UK Tomáš Zima potravinářský závod Madeta v Českém Krumlově a také Zemědělské družstvo Brloh. Diskutoval zde o aktuálních problémech českých zemědělců, nových technologiích v potravinářském průmyslu, kvalitě potravin i pomoci ze strany vysokých škol. Odpoledne se setkal se studenty třetích ročníků Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka, kterým představil studijní nabídku UK.


Spolupráce Univerzity Karlovy a Jihočeské univerzity

Univerzita Karlova připravila akci ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, kterou rektor Zima rovněž navštívil. Debatoval zde s prorektorkou pro zahraniční vztahy doc. PaedDr. Radkou Závodskou, prof. Ing. Miloslavem Šochem, CSc., děkanem Zemědělské fakulty, Ph.D. a děkanem Fakulty rybářství a ochrany vod prof. Ing. Pavlem Kozákem, Ph.D. o roli a odpovědnosti univerzit ve společnosti.

Společně pak navštívili akvaponii Fakulty rybářství a ochrany vod a laboratoře Zemědělské fakulty, kteří se zabývají zkvalitňováním chovu ryb a jejich větší ochranou.


Stánek univerzity nabízel info o studiu, zemědělství i potravinách

Součástí akce byl společný stánek Univerzity Karlovy a Jihočeské univerzity. Ten byl umístěn na náměstí Přemysla Otakara II.. Studenti zde nabízeli informace o kvalitě potravin, českém zemědělství i činnosti a studijní nabídce škol. Na stánku mohli lidé také ochutnat vybrané české výrobky, které získaly ocenění Regionální potravina Jihočeského kraje 2018.


Akce Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“ se v Českých Budějovicích konala pod záštitou hejtmanky kraje Mgr. Ivany Stráské a primátora města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody. Mediálními partnery jsou Česká televize a Deník.


V rámci projektu „Česko! A jak dál?“ uspořádala Univerzita Karlova již dvě veřejné debaty. První se odehrála 19. února 2019 v Ústí nad Labem na téma dluhů a exekucí, druhá pak 20. března 2019 v Plzni, kde se diskutovalo o tématu bezpečnosti.


Projekt Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“

Jedná se o diskusní platformu Univerzity Karlovy, která má za cíl definovat zásadní celospolečenské problémy České republiky. Do debaty chce univerzita zapojit své špičkové vědce a odborníky, stejně tak osobnosti z řad odborné veřejnosti. Podstatou projektu jsou veřejné diskuse na jednotlivá témata napříč regiony ČR. Cílem je formulovat a iniciovat možná řešení a cestu, jak v jednotlivých problémech postupovat dál. Partnery projektu jsou kraje, města a regiony, hlavními mediálními partnery je Deník a Česká televize.

ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 4. červenec 2019 16:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám