Nové vize v přenosu znalostí a technologií z vědy do praxe

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy a Charles University Innovations Prague s.r.o. pořádá ve dnech 15. a 16. 5. v pražském hotelu Pyramida 7. ročník Národní konference transferu, na kterou naváže veletrh inovací Univerzity Karlovy Via Carolina. Zahraniční experti, univerzitní výzkumné týmy i další profesionálové z oboru budou hovořit o uplatnění společenských věd v praxi a o využití akademických spin-off firem. Veletrh Via Carolina se pak zaměří především na inovační projekty, které řeší vědci na Univerzitě Karlově, a také na to, jaké výzkumné služby mohou nabídnout soukromému sektoru i veřejné sféře. Podrobný program a registrace je k dispozici na www.ktt7.cz.


Konferenci pod patronací spolku Transfera.cz organizuje letos Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. To určilo dva ústřední motivy tohoto setkání. Prvním bude v ČR doposud opomíjené téma praktického uplatnění společenskovědních poznatků. S tím také souvisí otázka nabídky a prodeje konzultačních služeb univerzitou jako možná forma komercializace vědeckého poznání. Inspiraci přivezou profesionálové z Německa, Británie (University of Cambridge) a Lucemburska.


Nesmíme opomíjet potenciál společenských a humanitních oborů, které rozhodně mají společnosti co nabídnout. Společenská relevance výzkumu napříč všemi obory je aktuální celosvětový trend, který bedlivě sledujeme a hledáme cesty, které budou fungovat v českém prostředí. Na konferenci proto představíme zkušenosti špičkových světových odborníků,“ komentuje Mgr. Hana Kosová, ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií UK.


Druhým stěžejním tématem budou spin-off společnosti v českém akademickém prostředí. Univerzita Karlova a její dceřiná společnost Charles University Innovations Prague s.r.o. jsou těmi nejpovolanějšími moderátory. UK se totiž v červnu 2018 stala první a zatím jedinou českou veřejnou vysokou školou, kde byl takový „meta spin-off“ založen.


S dosavadním výsledkem činnosti naši dceřiné společnosti jsem více než spokojen. Již během prvních měsíců se ukázalo, že se jednalo o správné rozhodnutí a UK tím získala vysoce efektivní a flexibilní nástroj, který synergicky doplnil finální fáze uplatnění našich vědeckých výsledků v komerční sféře,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.


O konkrétních aspektech provozu spin-off společnosti i o dosavadních a budoucích projektech CUIP na konferenci promluví Mgr. Otomar Sláma, MPA, ředitel CUIP:

„Založení CUIP byl krok do neznáma. Nyní mohu konstatovat, že se jednalo o krok správným směrem. Pro rok 2019 jsme ve spolupráci s CPPT UK identifikovali více než 15 projektů, které chceme posunout blíže komerčnímu užití.“


Na příspěvky konference o transferu naváže následující den, 16. 5., veletrh Via Carolina. Představí se na něm konkrétní nabídky výzkumných služeb z portfolia UK a zajímavé inovační projekty. Návštěvníci si budou moci nové technologie sami vyzkoušet, a to často i za přítomnosti týmu, který je vymyslel. Kompletní nabídku prezentovaných technologií a služeb je možné najít také v Katalogu služeb UK.


Odborné prezentace během veletrhu Via Carolina ukáží návštěvníkům například novou metodu měření vlhkosti v porézních materiálech nebo unikátní přístroj k měření seismických vln. Interdisciplinární tým pak představí projekt počítačové simulace Revoluce 1945. Ta navazuje na mezinárodně oceňovanou hru Attentat 1942 a mimo jiné přináší přelomový způsob zprostředkování historie Československa.

Podrobný program obou akcí pořádaných v areálu pražského hotelu Pyramida je k dispozici na www.ktt7.cz .Poslední změna: 3. květen 2019 13:05 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám