Univerzita Karlova připravila k 15. výročí vstupu ČR do EU veřejnou diskuzi na téma “Česko, Evropa a svět”

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 6. května 2019 – Univerzita Karlova pokračuje v projektu „Česko! A jak dál?“ V pořadí již čtvrtá veřejná diskuse má název “Česko, Evropa a svět” a bude se konat ve čtvrtek 9. května v Brně. Hlavními řečníky budou rektoři vysokých škol, zástupci Ministerstva zahraničí, poslanci Evropského parlamentu a zástupci neziskových organizací a občanských sdružení.


„Univerzita Karlova připravila u příležitosti 15. výročí vstupu naší země do EU ojedinělou veřejnou diskusi, do které jsme pozvali rektory vysokých škol, studenty a pedagogy, ale také zástupce Ministerstva zahraničí, členy Evropského Parlamentu a pracovníky neziskových organizací a občanských sdružení.


V Brně se budeme bavit o tom, co nám EU za patnáct let dala a co vzala, o síle naší země ve světě, prioritách ČR v zahraničí a také o odpovědnosti a pomoci vysokých škol při řešení mezinárodních otázek.


Jsem přesvědčen, že sílícím jednostranným dezinformacím a nesmyslům ohledně zlé EU, která poškozuje

ČR a ubližuje našim občanům, je nutné čelit nejen zdravým rozumem, ale také formou vzdělávaní a informování občanů. A právě zde vidím silnou roli vysokých škol. Považuji za důležité o EU pravdivě a objektivně informovat, a to nejen v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu.


Mám proto radost, že na veřejné diskusi spolupracuje dohromady sedm univerzit, společně s Univerzitou Karlovou také Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Janáčkova akademie múzických umění v Brně a také Univerzita obrany. To je nebývalá multiuniverzitní spolupráce, která mimo jiné vypovídá o tom, o jak významném tématu budeme v Brně diskutovat,” uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


Veřejná diskuse od 17.30 v Impact Hubu v Brně

Hlavními řečníky, kteří se zapojí v Brně do diskuse, budou prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy, prof. Mgr. Petr Oslzlý, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, zástupce Masarykovy univerzity v Brně, Aleš Chmelař, MSc., náměstek pro řízení sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí ČR, RNDr. Alexandr Vondra, bývalý ministr obrany, ředitel Centra transatlantických vztahů CEVRO INSTITUT, Bc. Aneta Vondrová, studentka Ekonomických studií Masarykovy univerzity a podnikatel Ing. Jiří Hlavenka, který je spolumajitelem společnosti Kiwi.com s.r.o.


Z českých zástupců v Evropském parlamentu potvrdili účast Ing. Dita Charanzová, Ph.D., Ing. Petr Ježek, RNDr. Luděk Niedermayer, RNDr. Pavel Poc, Ing. Michaela Šojdrová, JUDr. Pavel Telička, Ing. Jan Zahradil a Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský.


Diskusi bude moderovat dlouholetý zahraničně-politický analytik, nositel několika novinářských cen a odborník na EU Mgr. Luboš Palata, který momentálně působí v redakci Deníku.


Univerzitní stánek na náměstí Svobody

Součástí akce bude stánek Univerzity Karlovy na brněnském náměstí Svobody. Studenti Univerzity Karlovy zde budou ve spolupráci se studenty brněnských univerzit celý den lidem rozdávat informační materiály o fungování Evropské unie, ale také nabízet informace o činnosti i studijní nabídce vysokých skol.


Diskusi připravuje 7 vysokých škol!

Na přípravě diskuze se podílí celkem sedm univerzit: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Janáčkova akademie múzických umění v Brně a také Univerzita obrany.


Záštitu poskytl kraj i město

Veřejná debata se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Mediálním partnerem akce je Česká televize a Deník.


Česko! A jak dál? - již čtvrtá debata

V rámci projektu „Česko! A jak dál?“ uspořádala Univerzita Karlova už tři veřejné debaty. První se odehrála 19. února 2019 v Ústí nad Labem na téma dluhů a exekucí, druhá 20. března 2019 v Plzni, kde se diskutovalo o tématu bezpečnosti, a třetí se uskutečnila 11. dubna 2019 v Českých Budějovicích na téma zemědělství a kvalita potravin.


Projekt Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“

Jedná se o diskusní platformu Univerzity Karlovy, která má za cíl definovat zásadní celospolečenské problémy České republiky. Do debaty chce univerzita zapojit své špičkové vědce a odborníky, stejně tak osobnosti z řad odborné veřejnosti. Podstatou projektu jsou veřejné diskuse na jednotlivá témata napříč regiony ČR. Cílem je formulovat a iniciovat možná řešení a cestu, jak v jednotlivých problémech postupovat dál. Partnery projektu jsou kraje, města a regiony, hlavními mediálními partnery je Deník a Česká televize.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 4. červenec 2019 16:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám