Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. května 2019

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, David Pavlorek

Omluveni:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Zuzana Moťovská

Tomáš Nigrin

Přítomní hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Jan Wagner, vedoucí právního odboru

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 17. května 2019.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

  5. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Sociální komise AS UK Stanislava Boháčika (PF).

  6. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Komise pro informační technologie AS UK Michaela Glogra (PF).

  7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 17. května 2019 od 09:30 hodin na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKPoslední změna: 7. květen 2019 18:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám