Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 17. května 2019

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, Zuzana Moťovská, David Pavlorek

Omluveni:

Tomáš Nigrin, David Hurný


Přítomní hosté:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK vyhlašuje volby do 2. sboru (LF HK, 2.LF, HTF, FF, PF a MFF).

  3. Předsednictvo AS UK nominovalo prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) jako zástupce AS UK do Komise pro přidělování startovacích bytů.

  4. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Komise pro informační technologie AS UK Stanislava Boháčika (PF).

  5. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 11. června 2019 od 16:30 hodin na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKPoslední změna: 17. květen 2019 13:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám