Doktorské studium na UK

Dodatečné přijímací řízení

Dodatečné přijímací řízení je možnost, jak podat přihlášku i po termínech upravených Harmonogramem přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020. Další informace naleznete níže.


Dodatečné přijímací řízení 3. lékařské fakulty - pouze listinná přihláška


Dodatečné přijímací řízení Lékařské fakulty Hradec Králové - 1. září 2109


Dodatečné přijímací řízení Farmaceutické fakulty v Hradci Králové - 31. července 2019


Dodatečné přijímací řízení Filozofické fakulty - 7. září 2019


3. lékařská fakulta

Doktorské studijní programy:


Studijní program

Forma

Termín podání přihlášky

Biochemie a patobiochemie

Prezenční

1. září 2019

Biochemie a patobiochemie

Kombinovaná

1. září 2019

Biologie a patologie buňky

Prezenční

1. září 2019

Biologie a patologie buňky

Kombinovaná

1. září 2019

Experimentální chirurgie

Prezenční

1. září 2019

Experimentální chirurgie

Kombinovaná

1. září 2019

Farmakologie a toxikologie

Prezenční

1. září 2019

Farmakologie a toxikologie

Kombinovaná

1. září 2019

Fyziologie a patofyziologie člověka

Prezenční

1. září 2019

Fyziologie a patofyziologie člověka

Kombinovaná

1. září 2019

Imunologie

Prezenční

1. září 2019

Imunologie

Kombinovaná

1. září 2019

Kardiovaskulární vědy

Prezenční

1. září 2019

Kardiovaskulární vědy

Kombinovaná

1. září 2019

Lékařská biofyzika

Prezenční

1. září 2019

Lékařská biofyzika

Kombinovaná

1. září 2019

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Prezenční

1. září 2019

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Kombinovaná

1. září 2019

Neurovědy

Prezenční

1. září 2019

Neurovědy

Kombinovaná

1. září 2019

Preventivní medicína

Prezenční

1. září 2019

Preventivní medicína

Kombinovaná

1. září 2019Lékařská fakulta Hradec Králové

Doktorské studijní programy v češtině:


Studijní program

Forma

Termín podání přihlášky

Anatomie, histologie a embryologie

Prezenční

1. září 2019

Anatomie, histologie a embryologie

Kombinovaná

1. září 2019

Fyziologická a patologická fyziologie

Prezenční

1. září 2019

Fyziologická a patologická fyziologie

Kombinovaná

1. září 2019

Gynekologie a porodnictví

Prezenční

1. září 2019

Gynekologie a porodnictví

Kombinovaná

1. září 2019

Hygiena, preventivní lékařství

Prezenční

1. září 2019

Hygiena, preventivní lékařství

Kombinovaná

1. září 2019

Chirurgie

Prezenční

1. září 2019

Chirurgie

Kombinovaná

1. září 2019

Klinická biochemie

Prezenční

1. září 2019

Klinická biochemie

Kombinovaná

1. září 2019

Klinická onkologie a radioterapie

Prezenční

1. září 2019

Klinická onkologie a radioterapie

Kombinovaná

1. září 2019

Lékařská biofyzika

Prezenční

1. září 2019

Lékařská biofyzika

Kombinovaná

1. září 2019

Lékařská biologie

Prezenční

1. září 2019

Lékařská biologie

Kombinovaná

1. září 2019

Lékařská farmakologie

Prezenční

1. září 2019

Lékařská farmakologie

Kombinovaná

1. září 2019

Lékařská chemie a biologie

Prezenční

1. září 2019

Lékařská chemie a biologie

Kombinovaná

1. září 2019

Lékařská imunologie

Prezenční

1. září 2019

Lékařská imunologie

Kombinovaná

1. září 2019

Lékařská mikrobiologie

Prezenční

1. září 2019

Lékařská mikrobiologie

Kombinovaná

1. září 2019

Neurologie

Prezenční

1. září 2019

Neurologie

Kombinovaná

1. září 2019

Oční lékařství

Prezenční

1. září 2019

Oční lékařství

Kombinovaná

1. září 2019

Patologie

Prezenční

1. září 2019

Patologie

Kombinovaná

1. září 2019

Pediatrie

Prezenční

1. září 2019

Pediatrie

Kombinovaná

1. září 2019

Psychiatrie

Prezenční

1. září 2019

Psychiatrie

Kombinovaná

1. září 2019

Radiologie

Prezenční

1. září 2019

Radiologie

Kombinovaná

1. září 2019

Stomatologie

Prezenční

1. září 2019

Stomatologie

Kombinovaná

1. září 2019

Veřejné zdravotnictví

Prezenční

1. září 2019

Veřejné zdravotnictví

Kombinovaná

1. září 2019

Vnitřní nemoci

Prezenční

1. září 2019

Vnitřní nemoci

Kombinovaná

1. září 2019Doktorské studijní programy v angličtině:


Studijní program

Forma

Termín podání přihlášky

Anatomie, histologie a embryologie

Prezenční

1. září 2019

Anatomie, histologie a embryologie

Kombinovaná

1. září 2019

Fyziologická a patologická fyziologie

Prezenční

1. září 2019

Fyziologická a patologická fyziologie

Kombinovaná

1. září 2019

Lékařská chemie a biochemie

Prezenční

1. září 2019

Lékařská chemie a biochemie

Kombinovaná

1. září 2019
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Doktorské studijní programy:


Studijní program

Forma

Termín podání přihlášky

Bioanalytické metody

Prezenční

31. července 2019

Bioanalytické metody

Kombinovaná

31. července 2019

Patobiochemie a xenobiochemie

Prezenční

31. července 2019

Patobiochemie a xenobiochemie

Kombinovaná

31. července 2019

Farmaceutická technologie

Prezenční

31. července 2019

Farmaceutická technologie

Kombinovaná

31. července 2019

Farmaceutická analýza

Prezenční

31. července 2019

Farmaceutická analýza

Kombinovaná

31. července 2019

Farmaceutická chemie

Prezenční

31. července 2019

Farmaceutická chemie

Kombinovaná

31. července 2019

Farmakologie a toxikologie

Prezenční

31. července 2019

Farmakologie a toxikologie

Kombinovaná

31. července 2019

Farmakognosie a nutraceutika

Prezenční

31. července 2019

Farmakognosie a nutraceutika

Kombinovaná

31. července 2019

Klinická a sociální farmacie

Prezenční

31. července 2019

Klinická a sociální farmacie

Kombinovaná

31. července 2019

Bioorganická chemie

Prezenční

31. července 2019

Bioorganická chemie

Kombinovaná

31. července 2019


Filozofická fakulta

Doktorské studijní programy:


Studijní program/obor

Forma

Termín podání přihlášky

Archeologie pravěku a středověku

Prezenční

7. září 2019

Archeologie pravěku a středověku

Kombinovaná

7. září 2019

Blízkovýchodní studia

Prezenční

7. září 2019

Český jazyk

Prezenční

7. září 2019

Český jazyk

Kombinovaná

7. září 2019

Dějiny antického starověku

Prezenční

7. září 2019

Dějiny antického starověku

Kombinovaná

7. září 2019

Dějiny české literatury a teorie literatury

Prezenční

7. září 2019

Dějiny české literatury a teorie literatury

Kombinovaná

7. září 2019

Didaktika konkrétního jazyka

Prezenční

7. září 2019

Didaktika konkrétního jazyka

Kombinovaná

7. září 2019

Filozofie

Prezenční

7. září 2019

Fonetika

Prezenční

7. září 2019

Fonetika

Kombinovaná

7. září 2019

Hudební věda

Prezenční

7. září 2019

Hudební věda

Kombinovaná

7. září 2019

Klasická filologie

Prezenční

7. září 2019

Klasická filologie

Kombinovaná

7. září 2019

Latinská medievistika a novolatinská studia

Prezenční

7. září 2019

Latinská medievistika a novolatinská studia

Kombinovaná

7. září 2019

Slovanské filologie

Prezenční

7. září 2019

Slovanské filologie

Kombinovaná

7. září 2019Poslední změna: 2. červenec 2019 11:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám