Boj se suchem bude dalším tématem veřejné diskuse UK

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha 28. května 2019 – Univerzita Karlova pokračuje v projektu Česko! A jak dál?, dalším tématem chystané veřejné diskuse bude BOJ PROTI SUCHU. Debata se bude konat v úterý 4. června od 17.30 hodin v Jihlavě. Mezi hlavními řečníky vystoupí rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, prorektor pro vnější vztahy UK prof. Miroslav Bárta, prof. Bohumír Jánský, ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec a další zástupci státních organizací, občanských sdružení i lidé z praxe.


„Sucho je velmi vážný problém, který již nyní způsobuje v řadě oblastí rozsáhlé škody a zásadně ohrožuje kvalitu života každého jednoho z nás.


Jsem přesvědčen, že úspěšní budeme v boji proti suchu jen společně. Je tedy potřeba spojit síly a vynaložit maximum energie pro hledání možných opatření a jejich zavádění do praktického života.


Rozhodli jsme se proto připravit k tématu sucha veřejnou diskusi, do které chceme zapojit jak špičkové vědce a odborníky z Univerzity Karlovy, tak politiky, zástupce odpovědných institucí, lidi z praxe a především občany. Věřím, že tato debata pomůže s posílením informovanosti veřejnosti o problému sucha, stejně jako s formulováním dalších možných cest, jak problém nedostatku vody zvládnout,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


Mezi hlavními řečníky, kteří budou v Jihlavě s lidmi diskutovat, budou

• prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy

• prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor UK pro vnější vztahy, ředitel Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK

• Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí

• Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství

• prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK

• RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy

• Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., ředitel lesního a vodního hospodářství Lesy ČR

• prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd

• Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., klimatolog a spoluautor systému Intersucho

• Stanislav Kozlík, předseda Českého zahrádkářského svazu

• Ing. František Pavlík, Ph.D., ředitel Odboru půdní služby Státního pozemkového úřadu


Jak hospodařit s vodou? Napoví univerzitní stánek na Masarykově náměstí

Součástí akce bude stánek Univerzity Karlovy, který lidé najdou v úterý 4. června na Masarykově náměstí. Studenti tady budou občanům celý den rozdávat informační letáky o tom, jak šetrně hospodařit s vodou či jak velké škody sucho způsobuje. Seznámit se zde veřejnost může i se studijní nabídkou Univerzity Karlovy.


Partnery diskuse jsou Kraj Vysočina, Deník i Vysoká škola polytechnická Jihlava

Veřejná diskuse Univerzity Karlovy se v Jihlavě koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Na akci spolupracuje také Vysoká škola polytechnická Jihlava, jejíž zástupci se budou diskuse rovněž účastnit. Hlavními mediálními partnery projektu jsou Česká televize a Deník.


SUCHO je pátým tématem projektu UK „Česko! A jak dál?“

Problém sucha je tématem již páté veřejné diskuse, kterou Univerzita Karlova v rámci projektu „Česko! A jak dál?“ připravila. Vůbec první debata se odehrála letos 19. února v Ústí nad Labem na téma dluhů a exekucí, druhá 20. března v Plzni, kde se diskutovalo o tématu bezpečnosti, třetí se uskutečnila 11. dubna v Českých Budějovicích na téma zemědělství a kvalita potravin a zatím poslední byla 9. května v Brně k tématu 15 let členství ČR v EU.


Projekt Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“

Jedná se o diskusní platformu Univerzity Karlovy, která má za cíl definovat zásadní celospolečenské problémy České republiky. Do debaty chce univerzita zapojit své špičkové vědce a odborníky, stejně tak osobnosti z řad odborné veřejnosti. Podstatou projektu jsou veřejné diskuse na jednotlivá témata napříč regiony ČR. Cílem je formulovat a iniciovat možná řešení a cestu, jak v jednotlivých problémech postupovat dál. Partnery projektu jsou kraje, města a regiony, hlavními mediálními partnery je Deník a Česká televize.
ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 30. květen 2019 14:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám