Opatření rektora č. 19/2019

Název:

Změna opatření rektora č. 39/2017 - Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

K provedení:

čl. 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. června 2019


Změna opatření rektora č. 39/2017 - Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

I.

Opatření rektora č. 39/2017 - Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku se mění a doplňuje takto:

V čl. 2 se za slova „s maturitní zkouškou“ vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou zní: : „a válečným veteránům “.


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2019.


V Praze dne 31. května 2019prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

OR 19/2019: .pdf ke stažení

OR 39/2017, ve znění opatření rektora č. 19/2019 – úplné znění: .pdf ke stažení


Poslední změna: 3. červen 2019 10:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám