Na úřadu Středočeského kraje bylo podepsáno Memorandum s Univerzitou Karlovou

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Středočeský kraj – Krajský úřad

Zborovská 11 150 21 Praha 5

Email:

www.kr-stredocesky.cz


Ve středu 5. června proběhl slavnostní podpis Memoranda v prostorách Rady Středočeského kraje. Za Středočeský kraj smlouvu o spolupráci podepsala hejtmanka Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) a za Univerzitu Karlovu rektor Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.


„V budoucnu chceme v zájmu obou stran využít odborných znalostí a výzkumných kapacit Univerzity Karlovy v souvislosti s rozvojem Středočeského kraje v oblastech životního prostředí, dopravy, energetiky, stavebnictví, architektury a dalších. Cílem je zkvalitnit život obyvatel kraje při respektování trendů a rostoucích nároků na moderní region,“ komentovala vznik Memoranda hejtmanka.


Středočeský kraj a Univerzita Karlova dále sledují společný cíl ve spolupráci v oblasti Information and Communication Technologies. Spolupráce bude probíhat prostřednictví zapojení fakult, ústavů a odborných pracovišť UK. Pokud se obě strany v budoucnu dohodnou na konkrétní aktivitě, uzavřou spolu vzájemně akceptovatelné závazné písemné smlouvy, které mimo jiné stanoví konkrétní práva a povinnosti obou stran a vzájemné rozložení rizik.


„Naše spolupráce s krajem je mnohaletá, protože ve Vestci u Prahy jsme otevřeli a vybudovali společně s Akademií věd ČR významnou evropskou i světovou infrastrukturu zaměřenou na biomedicínský výzkum se špičkovými technologiemi, kde většina zaměstnanců jsou špičkoví vědci z celého světa a máme tedy na co navazovat,“ řekl k nově uzavíranému memorandu rektor Tomáš Zima. Uvedl také, že je Univerzita Karlova se svými odborníky připravena pomáhat a spolupracovat v oblastech, jako jsou problematika dluhů, exekucí, bezpečnosti, klimatických změn, sucha anebo kůrovce. „Věřím, že podpis memoranda bude dalším dobrým krokem ve vzájemné spolupráci a v podpoře,“ dodal rektor Zima. Univerzita Středočeskému kraji také poskytne závěry a poznatky, které načerpala v jiných regionech.


V reakci na tato slova hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová naznačila, že vedení kraje tyto poznatky vítá a využije je pro svoji další práci. „Vidím v tom velký prostor i v těch exekucích, sociálních výzkumech a průzkumech. Pro nás to může být významný zdroj informací, abychom směřovali rozvoj kraje tak, abychom vyhověli požadavkům rostoucího počtu našeho obyvatelstva,“ reagovala na slova rektora Univerzity Karlovy hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.


Veškeré náklady, výdaje a závazky, které vzniknou z tohoto Memoranda, včetně přípravy jakýchkoli nabídek, marketingových nákladů, školení, cestovních a jiných podobných nákladů, nese každá strana samostatně, pokud nebude smluvně stanoveno jinak. A zároveň žádná ze stran nemá podle tohoto Memoranda nebo v souvislosti s ním žádnou povinnost vůči druhé straně do této doby, než budou mezi oběma stranami uzavřeny Prováděcí smlouvy.


Výsledky spolupráce stanovené Memorandem budou v pravidelných šestiměsíčních intervalech vyhodnocovány oběma stranami prostřednictvím pověřených kontaktních osob. Toto Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a může být kdykoliv ukončeno s okamžitou platností dohodou obou stran.Poslední změna: 6. červen 2019 14:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám