Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. června 2019

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin, David Hurný, David Pavlorek


Omluveni:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor


Přítomní hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK,

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou a projednalo žádost Mgr. Davida Půlpána (FTVS) a MUDr. Josefa Štorma (2.LF) o zachování mandátu v souladu s čl. 12 Volebního řádu AS UK.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 21. června 2019.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

  5. Předsednictvo AS Uk pověřilo Bc. Elišku Kryčerovou, tajemnici AS UK rozesláním Návrhu první verze Strategického záměru UK pro období 2021-2025 k připomínkování senátorkám a senátorům AS UK do 30. června 2019.

  6. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání AS UK v zimním semestru 2019/2020. Zasedání AS UK se budou konat 18. října 2019, 29. listopadu 2019, 24. ledna 2020 a 7. února 2020.

  7. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK v letním období. Zasedání předsednictva AS UK se budou konat 22. července 2019 od 16:00 hod. a 26. srpna 2019 od 16:00 hod. na sekretariátu AS UK.

  8. Předsednictvo AS UK vyzvalo Hlavní volební komisi, aby provedla kontrolu seznamu akademických pracovníků zařazených na jiné součásti ve smyslu výkladu k pojmu “akademický pracovník” přijatému Legislativní komisí AS UK dne 14.května 2019.

  9. Předsednictvo AS UK projednalo způsob realizace usnesení “Zdroje na činnost AS UK” ze dne 25. ledna 2019 za letní období v akademickém roce 2018/2019. Termín možnosti vzdání se nároku pro senátory byl stanoven na 21. června 2019 do konce zasedání AS UK.

  10. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 21. května 2019 od 09:00 hodin na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKPoslední změna: 19. červen 2019 22:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám