Opatření rektora č. 23/2019

Název:

Změna opatření rektora č. 30/2018 – Příspěvky ze sociálního fondu

K provedení:

-

Účinnost:

15. června 2019

[zrušeno OR č. 8/2022]


Změna opatření rektora č. 30/2018 – Příspěvky ze sociálního fondu

I.

Opatření rektora č. 30/2018 – Příspěvky ze sociálního fondu, se mění takto:

v čl. 5 odst. 2 se ve třetí větě tečka na konci věty nahrazuje čárkou a za ní se doplňuje tento text: „přičemž takovým zařízením může být i pracoviště univerzity“.


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. června 2019.V Praze dne 3. 6. 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Úplné znění opatření rektora č. 30/2018 ve znění OR č. 23/2019 - .pdf ke stažení

Poslední změna: 22. březen 2023 08:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám