Opatření rektora č. 23/2019

Název:

Změna opatření rektora č. 30/2018 – Příspěvky ze sociálního fondu

K provedení:

-

Účinnost:

15. června 2019


Změna opatření rektora č. 30/2018 – Příspěvky ze sociálního fondu

I.

Opatření rektora č. 30/2018 – Příspěvky ze sociálního fondu, se mění takto:

v čl. 5 odst. 2 se ve třetí větě tečka na konci věty nahrazuje čárkou a za ní se doplňuje tento text: „přičemž takovým zařízením může být i pracoviště univerzity“.


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. června 2019.



V Praze dne 3. 6. 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Úplné znění opatření rektora č. 30/2018 ve znění OR č. 23/2019 - .pdf ke stažení





Poslední změna: 20. červen 2019 14:00 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208






Jak k nám