Čtrnáct profesorských dekretů pro Univerzitu Karlovu

Velká aula Karolina se dnes stala svědkem slavnostního jmenování vysokoškolských profesorů. Nejvyšší vědecko-pedagogické ocenění převzalo celkem 63 profesorů a profesorek, 14 z nich navrhla Vědecká rada Univerzity Karlovy.Slavnostnímu předání předcházelo tradiční komornější přijetí nových profesorek a profesorů navržených za Univerzitu Karlovu jejím rektorem Tomášem Zimou. Během tohoto neformálního setkání zakončeného přípitkem rektor neopomněl poděkovat nejbližším lidem a spolupracovníkům jmenovaných. Zároveň jim popřál řadu dalších úspěchů, které budou významné stejně jako získání profesorských titulů.


Krátce na to, po nástupu rektorů vysokých škol, předsednictva v čele s ministrem školství a rektora Univerzity Karlovy, byl akt spojený s předáním jmenovacích dekretů slavnostně zahájen českou hymnou.


„Úloha nositele profesorského titulu nespočívá pouze v tom, že je vynikajícím, mezinárodně respektovaným odborníkem a originálním myslitelem, který se nebojí nových trendů, impulsů i podnětů. Vaše role jakožto profesorů a profesorek je mnohem komplexnější než ´pouhé´ garantování akreditací a reprezentování oborů a oborových specializací. Vy budete určovat, kam se budou obory dále vyvíjet a jaká bude naše univerzita i společnost. Profesura není pouhá pocta ad personam,“ zaznělo mimo jiné v projevu rektora Zimy.


Svět, ve kterém žijeme, se dle jeho slov dramaticky proměňuje: „Vývoj v mnoha vědeckých disciplínách nebyl snad nikdy tak překotný jako dnes. O to důležitější je sdílení nových informací, poznatků a vědomostí. Velmi silně si uvědomujeme, že české vysoké školy nesmějí ani na okamžik propadnout sebeuspokojení, ani na chvilku se nesmějí v dynamicky se vyvíjejícím světě vědy zastavit, nesmějí spočinout na dosažených pozicích,“ řekl dále rektor UK, který rozhodně nepochybuje o tom, že české univerzity a vysoké školy jmenováním nových profesorů získávají do svých řad významné osobnosti. Osobnosti, které navíc věří ve svobodu, v demokracii a v toleranci: „Tyto osobnosti potřebují nejen naše vysoké školy a univerzity, ale i Česká republika a v neposlední řadě i Evropská unie,“ konstatoval ve svém projevu Zima.


Na závěr všem 63 novým profesorkám a profesorům jmenovaným v roce, kdy si připomínáme třicet let od samotové revoluce, popřál, aby nepřestali vnímat povinnosti a práva, které demokracie poskytuje, a aby se jejich jména otiskla ve vědě i v historii státu.Jmenovací dekrety novým vědecko-pedagogickým pracovníkům univerzit a vysokých škol předával ministr školství Robert Plaga. V úvodu svého vystoupení ocenil, že se rozhodli část svého profesního života zasvětit práci pro nastupující generaci. „Dnešní jmenování je výsledkem, za kterým se skrývá obrovské nasazení, trpělivost a cílevědomá každodenní práce. Ta je spojena s velkou zodpovědností za vlastní vědeckou práci, rozvoj vaší univerzity a především za sdílení nabitých zkušeností s nastupujícími generacemi. Jste páteří svých vysokých škol a univerzit,“ ocenil ve svém projevu ministr Plaga. Dále mimo jiné uvedl, že si je vědom skutečnosti, že právě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je zodpovědné za další rozvoj vysokého školství. „I v dnešní slavnostní den bych vás rád požádal: už od zítřka investujte ještě více času a energie do svých studentů a mladých doktorandů. Přistupujte k novým titulům s pokorou a vytvářejte pozitivní klima ke sdílení vědeckých poznatků a vizí na vašich univerzitách.“


Na závěr slavnosti, po vystoupení Ančerlova kvarteta, nebyl v aule Karolina nikdo, kdo by novým vysokoškolským profesorům a profesorkám nepopřál hodně sil a úspěchů v další kariéře.


Jmenované profesorky a profesoři za Univerzitu Karlovu:


doc. RNDr. Daniel FRYNTA, Ph.D. pro obor: Zoologie; působí: Přírodovědecká fakulta UK - katedra zoologie, Národní ústav duševního zdraví;


doc. Tomáš GLANC, Dr. pro obor: Slavistika; působí: Universität Zürich, Slavisches Seminar;


doc. MUDr. Denisa KACEROVSKÁ, Ph.D. pro obor: Patologie; působí: Lékařská fakulta UK v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň, Šiklův patologicko-anatomický ústav, Bioptická laboratoř, s.r.o.;


doc. PharmDr. Kamil MUSÍLEK, Ph.D. pro obor: Farmaceutická chemie; působí: UK Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UK - katedra chemie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Centrum biomedicínského výzkumu, Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra toxikologie a vojenské farmacie;


doc. MUDr. Jan PIŤHA, CSc. pro obor: Vnitřní nemoci; působí: 2. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice v Motole - Interní klinika, Institut klinické a experimentální medicíny;


doc. RNDr. Tomáš SKOPAL, Ph.D. pro obor: Informatika – softwarové systémy; působí: Matematicko-fyzikální fakulta UK - katedra softwarového inženýrství;


doc. MUDr. Andrej SUKOP, Ph.D. pro obor: Chirurgické obory; působí: 3. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika plastické chirurgie;


doc. MUDr. Milan ŠTENGL, Ph.D. pro obor: Lékařská fyziologie a patologická fyziologie; působí: Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav fyziologie, Biomedicínské centrum;


doc. MUDr. Petra TESAŘOVÁ, CSc. pro obor: Onkologie; působí: 1. lékařská fakulta UK, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Onkologická klinika;


doc. MUDr. Mgr. Zbyněk TONAR, Ph.D. pro obor: Anatomie, histologie, embryologie; působí: Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav histologie a embryologie, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Laboratoř mikroskopie a stereologie;


doc. MUDr. Petr TOUŠEK, Ph.D. pro obor: Vnitřní nemoci; působí: 3. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, III. interní - kardiologická klinika;


doc. RNDr. Ing. Petr TŮMA, Ph.D. pro obor: Analytická chemie; působí: 3. lékařská fakulta UK, Ústav hygieny;


doc. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D. pro obor: Lékařská biologie; působí: 2. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, Laboratoř molekulární genetiky;


doc. MUDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. pro obor: Kardiochirurgie; působí: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Katedra chirurgie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Kardiochirurgická klinika.


Marcela Uhlíková, iForum

Foto: René Volfík

Datum: 20. 6. 2019


Poslední změna: 6. srpen 2019 13:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám