Plnou parou vpřed! Aliance 4EU+ vybrána jako pilotní projekt Evropské univerzity


Praha 26. června 2019 - Aliance 4EU+ patří mezi konsorcia vybraná pro financování v první pilotní výzvě k předkládání návrhů projektu Evropské univerzity, která byla vyhlášena v roce 2019 v rámci programu Erasmus+. Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu vybralo z 54 návrhů předložených v reakci na výzvu celkem sedmnáct evropských univerzitních aliancí, které získají finanční prostředky na své projekty, jejichž cílem je vytvořit „evropské univerzity“ budoucnosti.


Neusnout na vavřínech

Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci před dvěma lety; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. Účast na iniciativě Evropských univerzit byla tedy přirozeným způsobem, jak posunout aktivity aliance na vyšší úroveň.


Návrh projektu aliance 4EU+ v rámci první výzvy Evropské univerzity programu Erasmus+ byl podpořen více než 20 přidruženými partnery, od nevládních organizací a obchodních komor až po regionální orgány státní správy a obchodní partnery. Svou podporu evropské univerzitní alianci 4EU+ deklarovaly také významné politické instituce.


V posledních několika měsících se uskutečnilo více než 20 projektových setkání a workshopů, kterých se účastnili jak akademičtí a administrativní pracovníci, tak i studenti. Projekty jako Inteligentní města pro stárnoucí společnost svedly dohromady studenty a výzkumné pracovníky z různých akademických oborů, kteří v jejich rámci spolupracují na inkluzivních řešeních na podporu stárnoucí populace v rychle se rozvíjejícím prostředí metropolí. Dalším projektem zaměřeným na současné výzvy je například 4EU+ proti rakovině, jehož cílem je vytvoření společného výukového programu v oboru onkologické medicíny.


Vybraná konsorcia čekají nelehké úkoly a očekávání, že se jich se ctí zhostí, jsou vysoká. Od pokračování implementace ambiciózních projektů Evropských univerzit se očekává upevnění řádné správy, zlepšení řízení a komunikace. Členské instituce aliance 4EU+, které nyní mají výsadu i odpovědnost podílet se na pilotní iniciativě Evropské univerzity a prošlapat cestu pro další aliance, se zavazují sdílet své zkušenosti a postupy v rámci společného budování integrovaného univerzitního systému podporovaného přidruženými partnery a dalšími vládními i nevládními institucemi, které projekt 4EU+ podpořily. Vědoma si nadcházejících výzev, aliance nyní hledá vhodnou osobu na pozici generálního tajemníka, který bude alianci řídit ze svého úřadu 4EU+ v Paříži.


V návaznosti na toto oznámení vyslovují vedoucí představitelé aliance 4EU+ své hluboké uznání za nadšení, energii a úsilí pracovníkům univerzit, kteří na tomto návrhu společně pracovali a zajistili pokračování činnosti aliance i po předložení návrhu v únoru 2019.


O alianci 4EU+

Evropská univerzitní aliance 4EU+ spojuje šest velkých a renomovaných veřejných všeobecných univerzit s velkým rozsahem výzkumné činnosti. Aliance je založena na společném chápání role evropské univerzity jako instituce, jejímž posláním je udržovat a rozvíjet akademické hodnoty, zajišťovat rovný přístup ke vzdělání a formovat příští generace otevřených a kriticky uvažujících občanů, kteří budou připraveni čelit globálním výzvám a nacházet jejich řešení.


Další informace

Více informací naleznete na webových stránkách aliance 4EU+ www.4eualliance.eu a na Twitteru (@4EUplusAlliance). V případě dotazů prosím kontaktujte:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz
Poslední změna: 26. červen 2019 14:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám