Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. července 2019

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, Zuzana Moťovská (skype), Tomáš Nigrin, David Hurný, David Pavlorek

Omluveni:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Přítomní hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK,

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK v souladu s ust. čl. 36 odst. 4 Jednacího řádu AS UK vyhovělo vzhledem k časové naléhavosti žádosti J.M. pana rektora ve věci zrychleného projednání Smlouvy o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby“ a postoupilo daný materiál k informaci členům a členkám AS UK a k projednání Ekonomické komisi AS UK do 8:00 hod. 29. července 2019.

  3. Předsednictvo AS UK vyzvalo studentskou komoru Akademického senátu Univerzity Karlovy o zaslání nominací s podklady pro udělení Ceny MŠMT za vynikající vzdělávací činnost 2019 - 1. ročník do 10. září 2019 na senat@cuni.cz.

  4. Předsednictvo AS UK projednalo harmonogram zasedání jednotlivých komisí AS UK pro zimní semestr 2019/2020. Předsednictvo AS UK stanovilo jednací dny pro komise AS UK vždy v týdnu před zasedáním AS UK následovně: v pondělí zasedne Sociální a Studijní komise AS UK, v úterý zasedne Ekonomická komise a Legislativní komise AS UK, ve středu zasedne Ediční komise a Komise pro IT AS UK, Petiční komise AS UK zasedne v pátek tzn. Sociální komise AS UK zasedne 14. října a 25. listopadu 2019 od 15:30 hod. ve Velké zasedací síni. Studijní komise AS UK zasedne 14. října a 25. listopadu 2019 od 17:00 hod. ve Velké zasedací síni. Ekonomická komise AS UK zasedne 15. října a 26. listopadu 2019 od 15:30 hod. ve Velké zasedací síni. Legislativní komise AS UK zasedne 15. října a 26 listopadu 2019 od 17:00 hod. v Malé zasedací síni. Ediční komise AS UK zasedne dne  16. října a 27. listopadu od 15:30 hod. ve Velké zasedací síni. Komise pro IT zase dne 16. října a 27. listopadu od 17:00 hod. ve Velké zasedací síni. Petiční komise AS UK zasedne 18. října a 29. listopadu 2019 v Malé aule.

  5. Předsednictvo AS UK obešle do začátku září delegáty AS UK s žádostí, aby podali zprávu o činnosti do 18:00 hod. 30. září 2019.

  6. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 26. srpna 2019 od 16:00 hodin na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKPoslední změna: 5. srpen 2019 11:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám