Opatření rektora č. 27/2019

Název:

Závazná podoba formuláře Zápisu o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce

K provedení:

Čl. 12 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UK

Účinnost:

1. října 2019


Závazná podoba formuláře Zápisu o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce

Čl. 1

  1. V souladu s čl. 12 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UK stanovuji následující podmínky a další podrobnosti užití formuláře „Zápis o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce“.


Čl. 2

  1. Vzor formuláře „Zápis o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce“ tvoří Přílohu č. 1 tohoto opatření.

  2. Vzor formuláře „Zápis o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce“ v podobě, v jaké má být vyplňován, tvoří Přílohu č. 2 tohoto opatření.

  3. Podrobné pokyny pro vyplňování formuláře „Zápis o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce“ tvoří Přílohu č. 3 tohoto opatření.


Čl. 3

  1. Toto opatření je závazné pro všechny zaměstnance UK.

  2. Dosud používané vzory se s účinností tohoto opatření ruší.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 10. 2019.V Praze dne 23. července 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Příloha č. 1 - Vzor formuláře „Zápis o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce“ .PDF / .DOC

Příloha č. 2 - Vzor formuláře „Zápis o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce“ v podobě, v jaké má být vyplňován .PDF / .DOC

Příloha č. 3 - Podrobné pokyny pro vyplňování formuláře „Zápis o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce“ .PDFPoslední změna: 2. srpen 2019 13:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám