Představitelé církve a Univerzity Karlovy uctili památku Václava IV.


Rektor UK Tomáš Zima a Dominik kardinál Duka
Rektor UK Tomáš Zima a Dominik kardinál Duka


Rektor Tomáš Zima spolu se zástupci Univerzity Karlovy a církevními hodnostáři vzpomněli v katedrále na Pražském hradě odkaz krále Václava IV., od jehož smrti uplyne právě dnes 16. srpna šest set let.


Pietní slavnost, které se zúčastnili Dominik kardinál Duka, farář katedrály Jan Balík a také prorektorky a prorektoři univerzity, se uskutečnila v předvečer výročí smrti tohoto českého krále, jenž se zapsal významným způsobem do dějin Univerzity Karlovy. „V polovině osmdesátých let čtrnáctého století daroval Univerzitě Karlově budovu Karolina, která od těch dob nepřetržitě slouží Karlovu učení až do současnosti a patří mezi nejstarší univerzitní budovy světa,“ připomněl ve svém proslovu v katedrále rektor Tomáš Zima. „Jeho otec univerzitu založil, Václav IV. vytvořil univerzitě její domov. Druhým skutkem tohoto českého panovníka byl Dekret kutnohorský, který správu univerzity vložil do českých rukou,“ dodal rektor.Vzpomínkové akci předcházelo setkání pražského arcibiskupa s vedením UK v Arcibiskupském paláci. Vlastní pietní akt započal zpívaným rekviem s varhanním doprovodem v kapli sv. Václava. Podle Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, neměl Václav IV. snadnou životní cestu. „Přesto si zaslouží náš respekt a úctu za to, že se snažil o rozkvět církve, naší země a Univerzity Karlovy i v daných, omezených možnostech, které ve své době měl,“ uvedl Duka.

Po Svatovítském chorálu v podání katedrálního sboru se všichni přítomní odebrali za zvonění chrámových zvonů do podzemní královské hrobky, kde rektor položil vzpomínkový věnec Univerzity Karlovy ke hrobu Václava IV.

Slavnostní akt zakončily v královské hrobce modlitby Otče náš a Zdrávas Maria a svatovojtěšská píseň Hospodine, pomiluj ny.Václav IV. se narodil v roce 1361. Jako dvouletý byl korunován na českého krále, v devíti letech se poprvé oženil a v roce 1376 se stal králem římským. Českým zemím vládl 41 let. Evropské politické poměry procházely v té době vleklou krizí vyvolanou papežským schizmatem. Přesto se mu podařilo dokončit mnohé z toho, co začal jeho slavný otec – stavěly se hrady, byl velkým mecenášem umění a kultury. Nedokázal ovšem zastavit rozklad království a nástup husitů. Za doby jeho panování působil na Univerzitě Karlově mistr Jan Hus (a to i jako rektor). Václav IV. zemřel 16. srpna 1419 na Novém hradě u Prahy. Později byl pohřben v královské kryptě katedrály sv. Víta na Pražském hradě.


Text: Jitka Jiřičková, Petr Hušek

Foto: René Volfík

Datum: 16. 8. 2019


Poslední změna: 22. srpen 2019 14:16 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám