Univerzita Karlova otevřela výstavu "Václav IV. – Král na rozhraní věků"

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 18. září 2019 – Univerzita Karlova dnes v Karolinu zahájila výstavu „Václav IV. – Král na rozhraní věků“, která se koná u příležitosti 600. výročí úmrtí toho významného panovníka. Návštěvníkům ukáže dobu přelomu 14. a 15. století v českých zemích, kdy se úroveň českého výtvarného umění dotkla jednoho ze svých vrcholů.


Návštěvníci si budou moci prohlédnout faksimile bible Václava IV., jednoho z nejskvělejších středověkých kodexů s více než 650 ilustracemi, stejně jako faksimile dalších rukopisů, jejichž vznik souvisí s osobou krále Václava IV. Sochařství je prezentováno kopiemi tzv. krásnoslohových skulptur, jako je Madona z kostela sv. Jiljí v Třeboni a Madona ze Šternberka. Malířství je zastoupeno technologickými kopiemi děl Mistra třeboňského oltáře, Madony svatovítské a Madony rynecké. K vidění též budou technologické kopie české Svatováclavské koruny a koruny římských králů, tedy těch korun, jimiž byl Václav IV. korunován. Zajímavostí jsou také modely staveb z doby Václava IV. zapůjčené fakultou stavební ČVUT.


Václav IV. se významně zapsal do dějin Univerzity Karlovy, sám založil novou univerzitní kolej a pražskému učení věnoval i nádherný Rotlevův palác, dnešní Karolinum, které dodnes patří k nejstarším univerzitním sídlům v Evropě.


Výstavu je možné navštívit až do 19. listopadu 2019 denně od 10.00 do 18.00 hod v budově Karolina.


Vstup je zdarma.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 18. září 2019 21:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám