Jubilejní pátý ročník Juniorské univerzity UK odstartoval

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 19. září 2019 – Univerzita Karlova zahájila jubilejní pátý ročník Juniorské univerzity. Přes dvě stovky studentů ze středních škol se po následující tři měsíce budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si historické univerzitní budovy a získat podrobné informace o studiu na nejstarší české univerzitě.


Univerzita Karlova si pro zájemce stejně jako v uplynulých letech připravila dvě zaměření – humanitně-společenské a přírodovědně-lékařské. Přední univerzitní odborníci studenty v rámci populárně-naučných přednášek seznámí s aktuálními výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Studenti také získají řadu zajímavých informací o Univerzitě Karlově. „Juniorská univerzita UK se od svého zahájení těší velkému zájmu ze strany středoškoláků. Pro letošní rok jsme opět připravili řadu zajímavých přednášek a setkání s předními odborníky naší univerzity,“ uvedla prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková.


Pátý ročník Juniorské univerzity UK probíhá do prosince 2019 v prostorách pražského Karolina, kdy se uskuteční slavnostní zakončení ve Velké aule Karolina. Témata jsou stejně jako v uplynulých letech průřezová, dle zaměření jednotlivých fakult, a přizpůsobena věku středoškolských studentů. Účastníci se například dozvědí, jak se v medicíně zobrazuje lidské tělo, jak funguje rehabilitace, jaké je postavení pacienta v českém zdravotnictví. Též se bude experimentovat s akustikou, diskutovat o tom, co nám přináší naše členství v EU, proč je dobré znát právo či jak se dá v akademickém prostředí podnikat.


Juniorská univerzita se snaží simulovat reálné studium na vysoké škole, studenti obdrží index a po úspěšném absolvování i osvědčení o absolvování programu.


Juniorská univerzita UK se dlouhodobě těší velkému zájmu. Nejvíce zájemců přijíždí z Prahy a blízkého okolí, nechybí však ani zájemci ze vzdálenějších koutů republiky – například z východních či severních Čech a také z Moravy. Řada návštěvníků se opakovaně vrací a někteří se hlásí na obě zaměření. Studenti nejvíce oceňují velkou různorodost přednášek a možnost setkat se s mnoha významnými lidmi z řady vědeckých oborů.


Bližší informace o Juniorské univerzitě UK jsou k dispozici na webových stránkách www.juniorskauniverzita.cuni.cz.
ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 20. září 2019 11:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám