Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 16. září 2019

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, David Pavlorek


Omluveni:

Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin, Eliška Kryčerová


Přítomní hosté:

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program:

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Sáry Vidímové (FF) a stanovilo další postup směřující k povolání náhradníka.

  3. Předsednictvo AS UK pověřilo Mgr. Davida Hurného a Mgr. Davida Pavlorka zpracováním návrhů na nominace na “Cenu MŠMT za vynikající vzdělávací činnost 2019” a zasláním výsledného materiálu na MŠMT a na vědomí paní prorektorce Králíčkové.

  4. Předsednictvo AS UK stanovilo, že proběhne kontrola zápisů z jednání pracovních komisí AS UK a případné nedostatky budou konzultovány s předsedy pracovních komisí.

  5. Předsednictvo AS UK obešle delegáty AS UK s žádostí, aby podali zprávu o činnosti do 6. října 2019.

  6. Studentská komora AS UK připraví návrhy na studentské zástupce pro diskuzní skupinu s radou hodnotitelů mezinárodního hodnocení.

  7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 7. října 2019 od 16:00 hod. na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Mgr. Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Poslední změna: 30. září 2019 15:42 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám