Univerzita Karlova ukončila rekonstrukci Millesimovského. Budou v něm sídlit Pedagogická a Filozofická fakulta a také UK Point

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 30. září 2019 - Univerzita Karlova dnes otevřela v centru Prahy zrekonstruovaný Millesimovský palác v Celetné ulici 13. V budově, která patří Univerzitě Karlově, bude nově sídlit Pedagogická, Filozofická fakulta a UK Point.


Barokní budova Millesovského paláce je kulturní památkou a je otevřena po více než roční rekonstrukci. Budou v ní umístěny kanceláře fakultních ústavů a učebny. Pedagogická fakulta zde má Katedru angličtiny, germanistiky, rusistiky a lingvodidaktiky a také knihovnu. Filozofická fakulta do objektu umístila Ústav teoretické a komputační lingvistiky.


V budově se rovněž nachází UK Point (bývalé Informační, poradenské a sociální centrum UK), centrální univerzitní místo pro poskytování služeb a setkávání. V UK Pointu jsou poskytovány veškeré informační služby pro studenty včetně zahraničních, uchazeče o studium a zaměstnance. Sídlí zde rovněž Centrum Carolina zabývající se péčí o studenty se speciálními potřebami.


Budova je po rekonstrukci plně bezbariérová.


Celkové náklady na rekonstrukci činily 180 mil. korun (státní dotace tvořila 156 mil. Kč.). Projektantem stavby byla společnost Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. Praha, stavební práce provedla společnost AVERS, s.r.o. Praha a technický dozor měla na starosti společnost REINVEST s.r.o. Praha.


„Těší mne, že se rekonstrukce vydařila. Při provádění prací bylo zjištěno, že obvodové stěny velkého sálu ve 2. patře nejsou původní, ale že jde o novodobou přizdívku. Po jejich odbourání jsme zjistili, že i na stěnách za nimi se nacházejí zbytky původní štukové výzdoby, která do té doby byla viditelná pouze na stropě sálu. Celý sál byl restaurován do původního barokního stavu s bohatou štukovou výzdobou, která dokresluje významnost tohoto prostoru. Doufám, že se v nových prostorách budou naši studenti a zaměstnanci cítit lépe a že Millesimovský palác nabídne další důstojné prostory naší akademické obci a veřejnosti. Jsem velice rád, že tento krásný objekt si zachová svoji původní historickou podobu“, uvedl při otevření rektor UK Tomáš Zima.


Historie objektu

Nejstarší částí celého objektu je románský dům z 12. st. pod západním křídlem, částečně dochovaný až do výše přízemí a jedná se tedy o nejstarší prostor, který Univerzita Karlova vlastní. V době vrcholného středověku, za vlády Karla IV., byly objekty spojeny a přestavěny na dva gotické domy – z této etapy pochází uliční trakt hlavní budovy a téměř v celém rozsahu zadní dům při Štupartské ulici. K renesančním úpravám náleží dvě klenuté místnosti za hlavním schodištěm. Před polovinou 18. st. za hraběte Cavrianiho prošel palác barokní úpravou, která vytvořila dnešní čtyřkřídlou dispozici, přidala dvorní trakt a vložila do něho palácové schodiště.


Rozestavěný palác roku 1756 koupil Johan Joseph Carretto, hrabě Millessimo, který jej dokončil a nad vchod nechal osadit svůj znak. V 19. století palác po určitý čas sloužil jako středisko hazardních her – šlechtické casino a luxusní restaurant. Od roku 1990 prostory vlastní Univerzita Karlova.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 1. říjen 2019 14:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám