Opatření rektora č. 44/2019

Název:

Změna opatření rektora – č. 48/2017 – Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 26 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. ledna 2020

[zrušeno OR č. 25/2021] od 1.9.2021


Změna opatření rektora č. 48/2017 – Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

Opatření rektora č. 48/2017 – Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy se mění takto:


I.

 1. Čl. 2 zní:


  „Cena pro nejlepší absolventy může být každoročně udělena jednomu absolventovi bakalářského studijního programu a jednomu absolventovi magisterského studijního programu v těchto 5 kategoriích:


  • Cena prof. MUDr. Karla Weignera – lékařské programy

  • Cena prof. JUDr. Karla Engliše – společenskovědní programy

  • Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského – přírodovědní programy

  • Cena Josefa Dobrovského – teologické programy

  • Cena prof. PhDr. Václava Příhody – učitelské programy“

 2. V čl. 3 odst. 2 se věta druhá vypouští.

 3. Čl. 3 odst. 3 zní:

  „3. Návrhy na udělení Ceny pro nejlepší absolventy zasílají děkani Odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu (dále jen "OSZS RUK"). Kritériem pro podání návrhu je odborné zaměření a obsah studijního programu.“


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.V Praze dne 27. prosince 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Opatření rektora č. 48/2017 ve znění OR č. 44/2019 - úplné znění

Poslední změna: 21. červen 2021 10:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám