Možnosti uhrazení poplatku za nostrifikaci


1. Úhrada převodem na účet Univerzity Karlovy:


číslo účtu: 190-907907399/0800, vedený u České spořitelny

adresa banky: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Česká republika

IBAN CZ66 0800 0001 9009 0790 7399

BIC-Swift GIBACZPX


Jako variabilní symbol prosím uveďte své datum narození ve tvaru DD-MM-RR, do poznámky přidejte jméno a příjmení ve tvaru uvedeném v pase či občanském průkazu.

Platba je možná v CZK (českých korunách) i v zahraniční měně.

Prosím dbejte na to, aby na účet univerzity dorazila plná částka ve výši 3000 Kč (případné bankovní poplatky hradí vždy žadatel)2. Platba v hotovosti na pokladně rektorátu UK (Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, budova Nová Astorie, místnost 427 v 4. patře, paní Cvrčková) - platba je možná pouze v CZK.


Pokladní hodiny:

Po 10.00–12.00 a 13.00–16.00

St 10.00–12.00 a 13.00–16.00


3. Platba kartou on-line

Poplatek je možné uhradit on-line prostřednictvím platební brány.Je-li v průběhu řízení zjištěno, že rektor není věcně příslušný k rozhodování o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, např. z důvodu, že UK neuskutečňuje obdobný studijní program, poplatek 3000 Kč není žadateli účtován a v případě jeho uhrazení na účet univerzity mu bude vrácen.


Zastavení řízení o žádosti z důvodu nedostatků žádosti, které žadatel ani po vyzvání neodstraní (nejčastěji jde o absenci podkladů rozhodných pro posouzení žádosti), není důvodem pro navrácení poplatku.

Zamítnutí žádosti z důvodu existence podstatných rozdílů mezi porovnávanými studijními programy nezakládá žadateli právo na vrácení poplatku.


Za podání odvolání žadatel nehradí žádný další poplatek.
Poslední změna: 13. únor 2023 14:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám