Informace pro žadatele, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

Pro žadatele, kteří se prokáží dokumentem o udělení dočasné ochrany nebo zvláštním vízem strpění, platí následující informace:

  • Osvobození od poplatku za úkony spojené s uznáním zahraničního vysokoškolského vzdělání za žádosti podané po 21. 3. 2022. Způsob doložení:

  1. Žadatel předloží zvláštní vízum v pase / dokument o dočasné ochraně na oddělení nostrifikací rektorátu Univerzity Karlovy během úředních hodin.

  2. Žadatel si nechá vyhotovit prostou kopii dokumentu o dočasné ochraně / prostou kopii víza v pasu (pokud má v pase místo vízového štítku, na němž je uvedeno i jméno žadatele, pouze razítko „Strpěn na území“, je nutné udělat kopii nejen stránky s razítkem víza strpění, ale také první pasové stránky se jménem žadatele). Na prostou kopii žadatel napíše: „Kopie se shoduje s originálem.“, větu opatří datem a vlastnoručním podpisem a kopii spolu s ostatními doklady zašle/osobně podá na rektorát Univerzity Karlovy.


  • Možnost nahradit chybějící dokumenty či ověřit jejich pravost čestným prohlášením. Informace o náležitostech čestného prohlášení naleznete na stránkách MŠMT ČR.


Formulář žádosti o obecnou nostrifikaci v ukrajinštině naleznete ZDE.


Pokud je ukrajinský dokument vydán bilingvně (v ukrajinštině a angličtině), stačí doložit jeho úředně ověřenou kopii. Pokud je dokument vydán pouze v ukrajinštině, je třeba doložit také jeho soudní překlad do českého nebo anglického jazyka. Seznam českých soudních překladatelů z ukrajinského jazyka naleznete zde.


Jak lze podat žádost:

  • Zaslat poštou na adresu: Rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1.

  • Vhodit v obálce označené „nostrifikace“ do schránky před podatelnou rektorátu Univerzity Karlovy. Budova rektorátu je otevřena každý všední den do 18:00.

  • Osobně v úředních hodinách oddělení nostrifikací (kancelář 223): pondělí a středa 10–12 a 13–16, Rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/3, 116 36 Praha 1.
Poslední změna: 20. únor 2024 14:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám