Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 7. února 2020


 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK zvolil prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.

 3. AS UK zvolil Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF) místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.

 4. AS UK zvolil doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. (FSV), JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc. (PF), prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D. (3. LF) a MUDr. Annu Malečkovou (LF P) do předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy.

 5. AS UK ustanovil Ekonomickou, Legislativní, Sociální a Studijní komisi AS UK.

 6. AS UK ustanovil Petiční komisi AS UK.

 7. AS UK ustanovil Komisi pro informační technologie AS UK.

 8. AS UK ustanovil Ediční komisi AS UK.

 9. AS UK žádá rektora UK, aby zajistil seznámení studentů a pracovníků UK s následujícím doporučením:

  AS UK doporučuje studentům nebo pracovníkům UK, kteří přicestují z Číny nebo se dostali do úzkého kontaktu s osobami nakaženými novým koronavirem, aby i v případě, že u nich nejsou žádné příznaky onemocnění, na dobu 2 týdnů omezili sociální kontakt, zdržovali se doma a neúčastnili se výuky nebo práce na univerzitě.

  AS UK doporučuje děkanům všech fakult UK, aby na potřebnou dobu:

  – dotyčným studentům udělili studijní volno;

  – dotyčným pracovníkům nařídili pracovní volno, které bude posuzováno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 Zákoníku práce.

  Studenti mohou kontaktovat příslušné studijní oddělení a zaměstnanci příslušné personální oddělení dané součásti UK.
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Mgr. Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Usnesení ke stažení zde.Poslední změna: 7. únor 2020 15:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám