Opatření rektora č. 26/2020

Název:

Změna Opatření rektora č. 53/2018 – Statut Rady sportu Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Gestor:

Kancelář rektora

Účinnost:

1. července 2020


Změna Opatření rektora č. 53/2018 – Statut Rady sportu Univerzity Karlovy

Čl. I

Opatření rektora č. 53/2018 se mění takto:


Vkládá se nový článek 6, který včetně nadpisu zní:


„Čl. 6

Přechodné ustanovení


Částka v čl. 2 odst. 3 činí pro rok 2020 400 000 Kč.“


Čl. II

  1. Tato opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2020.

  2. Opatření rektora č. 53/2018 ve znění účinném k 1. červenci 2020 je uvedeno v příloze tohoto opatření.
V Praze dne 10. června 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení

Poslední změna: 13. říjen 2020 15:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám