Opatření rektora č. 33/2020

Název:

Opatření k provedení opatření rektora č. 13/2018

K provedení:

-

Gestor:

Právní odbor

Účinnost:

15. července 2020

[zrušeno OR č. 43/2023]


Opatření k provedení opatření rektora č. 13/2018

I.

Finanční podpora zájmových aktivit studentů UK může být poskytnuta podle vnitřního předpisu „Pravidla podpory zájmové činnosti studentů“ a navazujícího opatření rektora č. 13/2018 nebo z finančních prostředků, s kterými disponuje Rada sportu, na sportovní aktivity, a výjimečně též z fondu rektora. V jednom kalendářním roce však na tutéž akci může být podpora přiznána pouze jednou z uvedených forem. Není přípustné poskytovat finanční podporu na stejnou akci ze dvou nebo více položek rozpočtu RUK.


II.

Toto omezení se nevztahuje na podporu studentských aktivit z prostředků jednotlivých fakult.


III.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. července 2020V Praze dne 14. července 2020


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke staženíPoslední změna: 12. září 2023 13:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám