Univerzita Karlova spouští informační kampaň "Stop alkoholu v těhotenství"

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 8. září 2020 V České republice se ročně narodí až 3 000 dětí s příznaky FASD (Fetal alcohol syndrom disorders) v důsledku užívání alkoholu matkami během těhotenství. Univerzita Karlova připravila informační kampaň, která má na tyto problémy upozornit. Odstartuje 9. září 2020 u příležitosti Mezinárodního dne Fetálního alkoholového syndromu. Její součástí budou informační univerzitní stánky, webové stránky, komunikace na sociálních sítích i přednášky pro veřejnost. Do kampaně se zapojují všechny lékařské fakulty veřejných vysokých škol v ČR.


„Nadměrná konzumace alkoholu má závažné dopady na lidské zdraví, jsou s ní spojena poškození nervového systému, zvýšený výskyt karcinomů, nemoci trávicího systému, selhání jater a další. ČR patří bohužel v pití alkoholu mezi světové premianty, v roce 2019 u nás byla spotřeba čistého alkoholu 8,8 litrů na hlavu, což je o 0,2 litru více, než v roce 2018. Zvlášť rizikovou skupinou jsou těhotné ženy, u nichž nadměrné požívání alkoholu může vést k trvalému poškození plodu a zdraví dítěte.


Univerzita Karlova chce na problém upozornit a vyvolat k němu veřejnou diskusi tak, abychom se pokusili situaci zlepšit. Velmi si vážím spolupráce všech lékařských fakult i odborných partnerů, kteří se rozhodli informační akci podpořit,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

„Celosvětově se ročně narodí více než 100 000 dětí s fetálním alkoholovým syndromem (FAS) a až desetkrát více dětí s FASD (Fetal alcohol syndrom disorders). FAS se projeví dysmorfickými změnami v obličeji, mikrocefalií, mentální retardací a poruchami chování. Mohou být přítomny i vrozené vady srdce a jiných orgánů. Příznaky v rámci FASD jsou mírnější, jedná se především o specifické poruchy učení, vývojové poruchy řeči, problémy s učením a soustředěním. Příčinou FAS/FASD je užívání alkoholu matkou v průběhu těhotenství. Tíže a spektrum příznaků se liší jak podle množství požitého alkoholu, tak i v závislosti na tom, v kterém stádiu gravidity a jak často byl alkohol konzumován.


Statistiky uvádějí, že až třicet procent evropských žen v těhotenství konzumuje alkohol a Česká republika bohužel nepatří k výjimkám. Proto se v České republice se narodí každý rok téměř tři tisíce dětí s FASD a z nich přibližně 300 trpí velmi závažným postižením v rámci FAS,“ uvedl děkan 2. LF UK prof. Vladimír Komárek.


Informační stánek na pražské Národní třídě, speciální web i sociální sítě


Informační akce odstartuje 9. září 2020 v 9:00 u příležitosti Mezinárodního dne Fetálního alkoholového syndromu. Její součástí bude univerzitní stánek 2. lékařské fakulty UK, jež bude celý den umístěný v Obchodním centru Quadrio v Praze na Národní třídě. Studenti budou veřejnost seznamovat se zdravotními dopady nadměrného pití alkoholu a to zejména na dosud nenarozené děti.


Připravena je speciální webová stránka na doméně www.ceskoajakdal.cz, kde si mohou lidé otestovat, co vše vědí a nevědí o alkoholu, seznámit se s aktuálními fakty a čísly a také se zapojit do znalostní soutěže. Komunikace bude probíhat rovněž na sociálních sítích Univerzity Karlovy.


Do akce se zapojí všechny lékařské fakulty i odborní partneři.


Informační kampaň se koná s podporou všech lékařských fakult veřejných vysokých škol v ČR, které se do ní různou formou zapojí – uspořádají informační den ve svém fakultním městě, přednášku pro veřejnost, budou sdílet informace na komunikačních kanálech univerzity. Akce se koná s podporou odborných partnerů a občanských sdružení, například Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové, Národního ústavu duševního zdraví, iniciativy Suchej únor a dalších. Mediálními podporovateli akce jsou Česká televize a Český rozhlas.Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 8. září 2020 16:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám