Veřejné zakázky/ VS s omezením počtu přihlášek na jedno IČO

Omezení počtu přihlášek/nabídek na jedno IČO

Na přelomu roku 2019/2020 se u několika veřejných soutěží (českých i mezinárodních) objevila v zadávací dokumentaci podmínka omezující počet možných přihlášek na jedno IČO.


Pokud by UK nedokázala zajistit dodržení této podmínky, mnohdy by to znamenalo vyloučení celé UK ze soutěže, a tedy značnou finanční ztrátu i nepříjemné postavení vůči všem zúčastněným partnerům.


Z tohoto důvodu bylo vydáno Opatření rektora č. 39/2020 Evidence veřejných zakázek a soutěží ve vědě a výzkumu s omezením počtu možných přihlášek na jedno IČO


a byla vytvořena aplikace pro pomocnou evidenci veřejných zakázek a projektových přihlášek s tímto omezením:


Odkaz: Evidence veřejných zakázek a soutěží ve vědě a výzkumu s omezením počtu možných přihlášek na jedno IČO


Přístupová práva: přes účet v CAS; práva na editaci nutno nastavit - kontaktní osoba:

Odbor pro vědu a výzkum, PhDr. Blanka Kovářová,

email: , telefon: 22 44 91 440


Veřejné zakázky ve vědě a výzkumu

  • V případě veřejných zakázek lze podat ze zákona vždy jen jednu nabídku za jedno IČO

  • Jedná se o veřejné zakázky, v nichž chce UK podat nabídku


V případě zájmu o podání nabídky ve veřejné zakázce kontaktujte:

  • Odbor pro vědu a výzkum, PhDr. Blanka Kovářová

  • email:

  • telefon: 22 44 91 440


Veřejné zakázky, které zadává UK, spadají do gesce Odboru veřejných zakázek.


Aktuální zajímavé nabídky:

(Před podáním je vždy nutné si ověřit, zda již není v aplikaci Evidence zapsán jiný zájmece o zakázku. Nabídku, která není evidována v systému Evidence, není možné podat jménem UK.)


Veřejné soutěže s omezením počtu přihlášek na jedno IČO


Kontaktní osoba pro české veřejné soutěže s tímto omezením:


Odbor pro vědu a výzkum, PhDr. Blanka Kovářová,

email: , telefon: 22 44 91 440


Kontaktní osoby pro mezinárodní soutěže s tímto omezením:


Odbor zahraničních vztahů, PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.,

email: , telefon: 224 491 710 


Odbor zahraničních vztahů, PhDr. Denis Žernov,

email: , telefon: 224 491 691Poslední změna: 20. říjen 2020 13:33 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám