Postup při podání žádosti o nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

V případě tíživé sociální situace uchazeče/uchazečky o studium na Univerzitě Karlově je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma.


Tento návod krok za krokem popisuje, kde a jak podat žádost o nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.


Pozor, přihlášku a žádost je nutné podat už do 31. 12. roku před řádným podáním přihlášky!


1. Kdy podat žádost ?

Žádost o nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „žádost“) podává uchazeč buď bezprostředně po podání přihlášky, nebo případně později po podání přihlášky, nejpozději však do 31. 12.

2. Kde podat žádost

Žádost lze podat až po odeslání přihlášky po rozbalení detailu přihlášky.


Bezprostředně po odeslání přihlášky se zobrazí informace pro platbu za přihlášku. Pokud hodláte podat žádost, tyto informace ignorujte. I pokud bude žádost zamítnuta, budete mít dost času poplatek uhradit. Nejzazším termínem pro úhradu přihlášky je standardní termín pro podání přihlášky. Toto datum je uvedeno ve fakultních podmínkách přijímacího řízení.


Upozornění: Žádost se podává k jedné konkrétní přihlášce, pokud podáváte přihlášek více, žádost u dalších přihlášek podat už nelze a příslušné poplatky je nutno v termínu uhradit.


… rozbalit detail přihlášky

… místo pro založení žádosti


3. Vyplnění žádosti

Kliknutím na odkaz "Žádosti" dojde k rozbalení sekce k podávání žádosti:

Po volbě „Podat novou žádost“ se zobrazí formulář s položkami pro výběr typu žádosti a příslušným textem a prostorem pro vložení příloh.


… žádost doplňte zdůvodněním. Minimální délka je 50 znaků.

… žádost vyžaduje dvě povinné přílohy. Maximální velikost jedné přílohy je 20 MB.
Soubory, které jsou povinné pro podání žádosti:

  • potvrzení o přiznání přídavku na dítě dle zvláštního předpisu (bližší specifikaci naleznete zde) a

  • čestné prohlášení, že žadatel není absolventem stejného typu studijního programu. Vzor čestného prohlášení stáhnete zde.


Potvrzení naskenujte a přiložte k žádosti.


Čestné prohlášení vytiskněte, podepište, naskenujte a přiložte k žádosti:

Žádost odešlete.


4. Informace o podané žádosti

Po podání žádosti se na stejném místě, ze kterého byla žádost vložena, dostanete do sekce o žádostech, kde se dá sledovat stav podané žádosti ve sloupci Výsledek. Po najetí na symbol se objeví vysvětlivka grafiky.

V rámci této sekce lze rovněž získat PDF podobu podané žádosti.


Žádost není nutno tisknout, podepisovat a posílat či jinak doručovat na univerzitu.


Vyhodnocování žádostí bude probíhat do 31. 1.Poslední změna: 15. prosinec 2022 11:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám