Opatření rektora č. 51/2020

Název:

Změna opatření rektora č. 8/2020 - Harmonogram akademického roku 2020/21

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

18. prosince 2020

[zrušeno OR č. 10/2022]


Změna opatření rektora č. 8/2020 - Harmonogram akademického roku 2020/21

Čl. 1

Opatření rektora č. 8/2020 - Harmonogram akademického roku 2020/21 se mění takto:

  1. V odstavci 1 se slova „července 2021“ zrušují a za slova „letní prázdniny“ se vkládají slova „podle potřeb fakult“.

  2. V odstavci 2 písmeno c) zní:


    „c) zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 11. ledna 2021 až 28. února 2021.“.

  3. V odstavci 2 písmeno d) zní:


    „d) zkouškové období letního semestru bylo stanoveno v období 24. května 2021 až 30. září 2021. Zkouškové období letního semestru musí být stanoveno tak, aby zahrnovalo alespoň období od 1. července do 31. července 2021 a období od 1. září do 17. září 2021.“.


Čl. 2 - Závěrečné ustanovení

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 18. prosince 2020.V Praze dne 17. prosince 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení


Úplné znění OR č. 8/2020 - Harmonogram akademického roku 2020/21 ve znění OR 51/2020
Poslední změna: 1. březen 2022 14:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám