Bibliometrie a scientometrie na UK

Nabídka služeb

Vědecké komunitě Univerzity Karlovy nabízíme služby bibliometrie a scientometrie. Tato služba je určena fakultám, katedrám, ústavům, výzkumným skupinám a jednotlivým vědecko-výzkumným pracovníkům.


Zpracováváme analytické zprávy pro širokou škálu využití. Pro jednotlivé fakulty a pracoviště univerzity jsou to například ty, které se týkají dopadu vědecké publikační činnosti nebo vyhodnocení efektivity financování. Vědeckým pracovníkům univerzity poradíme při využívání publikačních metrik nebo v principech zodpovědného publikování ve vědě a výzkumu.


Vše na základě přání zadavatele a společné domluvě. Zakládáme si na osobním přístupu a zodpovědnému zpracování kvantitativních dat podle Leiden Manifesto a DORA. Odevzdání konečného výsledku se odvíjí podle časové náročnosti zpracování.


Naše analýzy a zprávy se zabývají těmito tématy:

Publikační aktivita

 • Publikační aktivitu zpracováváme podle úrovně hodnocené jednotky (pracoviště-pracovníci) a podle kritérií jednotlivých oborů.

 • Samotné počty publikací jsou jedním z mnoha kvantitativních měřítek. Stejně tak jako u distribuce publikací podle kvartilů, které jsou počítány z metrik hodnotících ohlas vědeckých časopisů.

Citační ohlas

 • S pomocí metod citační analýzy zpracováváme citační metriky.

 • Tyto metriky dáváme do kontextu tak, abychom Vám pomohli pochopit, co přesně znamenají a jaký ohlas prezentovaný u publikací mají.

 • Existuje celá řada metrik, které se používají pro jednotlivé úrovně hodnocení. Například u h-indexu pracujeme s jeho variantami (h5-index, g-index, m-quotient).

Sledování spolupráce

 • Jsme schopni vypracovat síťové grafy, které ukazují míru spolupráce a spoluautorství uvnitř publikačních výsledků nebo na úrovni autora nebo výzkumných skupin.

Identifikace témat

 • Analyzujeme vazby mezi publikacemi z pohledu témat, kdy na základě zpracování klíčových slov v publikacích dokážeme ukázat obsah výzkumu.


Data získáváme z různých zdrojů (IS Věda, Web of Science, InCites, Scopus, Google Scholar, Altmetrics, Dimensions) a následné analýzy zpracováváme do přehledných zpráv.Své široké portfolio služeb nabízíme především:

Vedení univerzity

 • Zpracování bibliometrických analýz a podkladů podle zadání vedení univerzity.

 • Příprava podkladů v kontextu národního hodnocení.

 • Příprava podkladů pro hodnocení jednotek.

 • Další analýzy podle specifických požadavků.

Fakulty a jednotlivá pracoviště

 • Bibliometrické zprávy pro hodnocení na fakultách.

 • Příprava podkladových zpráv o výzkumu na jednotlivých pracovištích.

 • Příprava informací o zájemcích o vědecko-výzkumné pracovní pozice.

 • Vyhodnocení výzkumných grantů a projektů.

 • Další analýzy podle specifických požadavků.

 • Workshopy (identifikátory autora, metriky a zdroje).

Vědecko-výzkumní pracovníci

 • Osobní bibliometrický profil skládající se ze základních metrik (příklad v PDF).

 • Příprava podkladů pro habilitační / jmenovací řízení (příklad v PDF).

 • Příprava podkladů pro žádosti o grant.

 • Individuální konzultace a školení (identifikátory autora, metriky, nástroje, zdroje dat).


Kontaktujte nás na jakub.szarzec@ruk.cuni.cz
Poslední změna: 16. červen 2021 21:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám