Univerzita Karlova nabízí obyvatelům postižených oblastí další pomoc: stipendia a finanční podporu

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 28. června 2021 - Univerzita Karlova je po nabídce ubytování a letních táborů dětem rodin postižených přírodní katastrofou připravena svým studentkám a studentům ze zasažených obcí poskytnout stipendium určené pro akutní sociální tíseň, které může dosáhnout až výše 100.000 ,- Kč. Pravidla pro přiznání takového stipendia stanoví Opatření rektora č. 2/2021 - Univerzita Karlova (cuni.cz).


„Studentky a studenti Univerzity Karlovy mají možnost využívat pomoci v akutně vzniklé sociální tísni, kterou zajišťujeme prostřednictvím Centra Carolina UK POINT. V případě, že například přišli o střechu nad hlavou, mohou požádat o jednorázové stipendium, jež jim takovou situaci může pomoci částečně překonat“, uvedla prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková.


Dle situace může být pomoc rozšířena o další formy podpory. Neváhejte se obracet přímo na Centrum Carolina:


Centrum Carolina

UK Point - Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Tel.: (+420) 224 491 896

Skype:

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-1.html


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Poslední změna: 28. červen 2021 14:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám