• UK
  • Informační technologie a jejich uplatnění ve vzdělávacím procesu

Informační technologie a jejich uplatnění ve vzdělávacím procesu

Jednodenní mezinárodní konference o zkušenostech s on-line výukou pohledem žáků, studentů, pedagogů a IT specialistů


KDY: 5. října 2022 od 9.00 do 18.00 hodin

KDE: Univerzita Karlova, Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1


Využívání informačních technologií ve vzdělávacím procesu je již delší dobu tématem diskuzí nejen pedagogů, ale i dalších odborníků, s jejichž profesí proces vzdělávání souvisí. Karanténní opatření spojená s covidovou pandemií akcelerovala proces implementace těchto technologií a technik do vzdělávacího procesu všech školních stupňů zásadním způsobem. Tato skutečnost přinesla řadu pozitivních i negativních zkušeností a ovlivnila pořadí jejich důležitosti v celkovém hodnocení. Některým z nich se bude věnovat tato konference.


Prezentovat své příspěvky v češtině nebo angličtině budou domácí i zahraniční účastníci. Krátká tematická diskuze bude otevřena na závěr každé části konference, širší diskuze k uvedeným otázkám bude vedena v závěrečné části. Z konference bude pořizován audiozáznam a všechny příspěvky i průběh diskuze budou následně publikovány.

Hlavní témata konference

1. Zkušenosti s on-line výukou v období pandemie

2. Informační technologie a systémy zaměřené na vzdělávání

3. Zahraniční zkušenosti a hodnocení informačních technologií a jejich uplatnění v období pandemie

4. Zamýšlené záměry a opatření v oblasti uplatnění informačních technologií

5. Hodnocení informačních technologií z hlediska sociálního a celospolečenského

6. Diskuze a závěrečné hodnocení

Registrace

Zájemci o prezenční účast na konferenci se mohou registrovat nejpozději do 30. září 2022. Žádosti o registraci budou akceptovány organizátory do vyčerpání kapacity sálu, poté budou registrovány k on-line účasti. Všechny další organizační podrobnosti obdrží zájemci při potvrzení registrace.


➤ Registrace k prezenční účasti


➤ Registrace k on-line účastiOrganizátoři:

  • Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

  • Univerzita Karlova

  • Centrum pro studium vysokého školství

  • Studentská komora Rady vysokých škol


Jednací řeč: čeština, angličtinaPoslední změna: 16. září 2022 16:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám