Program konference

Jednodenní mezinárodní konference o zkušenostech s on-line výukou pohledem žáků, studentů, pedagogů a IT specialistů


KDY: 5. října 2022 od 9.00 do 18.15 hodin

KDE: Univerzita Karlova, Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1


9.00–9.30

Zahájení konference a řízení dopoledního bloku jednání

 • úvodní projev předsedy Nadání Václava Pavlíčka

 • referát rektorky Univerzity Karlovy Mileny Králíčkové

  Zkušenosti z pandemie Covid-19 a rozvoj virtuální a hybridní mobility na Univerzitě Karlově

9.30–10.40

Zkušenosti s on-line výukou v období pandemie

Názory a hodnocení pedagogů a akademických pracovníků strukturované podle jednotlivých stupňů škol

 • Michal Buriánek

  Zkušenosti základní a mateřské školy s on-line výukou v období pandemie

 • Jaroslav Mašek (SŠ)

  Co nám Covid-19 odhalil o technologiích ve škole

 • Jaroslav Pekara (VŠ – LF)

  Zkušenosti s výukou během pandemie Covid-19 na Vysoké škole zdravotnické


Názory a hodnocení žáků a studentů strukturované podle jednotlivých stupňů škol

 • Matěj Krček, student (Gymnázium Brno)

  Distanční výuka z pohledu studenta gymnázia

 • Eliška Voříšková, doktorandka (Farm.F. UK)

  Vliv online vzdělávání na výuku zdravotnických oborů

 • Kateřina Grygarová, doktorand (3. LF UK)

  Studium zdravotnických oborů – distančně a hybridně

 • Michal Severa, doktorand (FF UK)

  Doktorandské semináře na Ústavu českých dějin FF UK v době pandemie

10.45–11.05 PŘESTÁVKA NA KÁVU

11.05–12.25

Informační technologie a systémy zaměřené na vzdělávání

Odborné referáty zaměřené na informační systémy ve vzdělávání, technologie těchto systémů od základních až po systémy interaktivní a systémy umělé inteligence a jejich předpoklady pro uplatnění v jednotlivých stupních škol

 • Martin Popel (MFF UK)

  Překladač z angličtiny a ukrajinštiny a další aplikace AI

 • Martin Kotek (CIIRC)

  Virtuální realita, fotogrammetrie a metaverse: vytvořte si vlastní virtuální svět

 • Michael Šebek (FEL ČVUT)

  Cíle a metody vzdělávání pro 21. století

 • Martin Hlinovský (FEL ČVUT)

  Využití stavebnice LEGO Mindsorms EV3 nejen ve výuce technických předmětů

12.30–13.30 PŘESTÁVKA NA OBĚD

13.30–14.50

Zahraniční zkušenosti a hodnocení IT a jejich uplatnění v období pandemie

(sekce v angličtině)

 • José Aznarte (UNED Spain)

  Virtual Examination Hall: Ensuring Trust without Automatic Facial Recognition

 • Stefania Bocconi (ITD, Italy)

  Fostering the digital capacity of schools: the SELFIE self-reflection tool and its support during the pandemic

 • Klára Jelínková (Harvard, USA)

  Learning from the Pandemic

 • Sabine Bottin-Rousseau (Sorbonna, France)

  Distance teaching and online proctoring at the faculty of Science in Sorbonne University

14.55–15.15 PŘESTÁVKA NA KÁVU

15.15–16.10

Záměry a opatření v oblasti uplatnění IT

Předpokládané uplatnění informačních technologií ve vzdělávání žáků a studentů českých škol z hlediska dlouhodobých záměrů.

 • Ondřej Neumajer (NPÚ ČR)

  Kurikulum do nejistoty

 • Lucie Rohlíková (PedF ZČU Plzeň)

  Flexibilní formy vzdělávání: zkušenosti a trendy

 • Tomáš Foltýnek (FI MU Brno)

  Detekce plagiátorství – aktuální výzvy

16.10–17.20

Hodnocení IT z hlediska sociálního a celospolečenského

Vliv informačních systémů a technologií v procesu vzdělávání a výchovy mladé generace.

 • Petr Soukup (FSV UK)

  Vliv epidemie covidu na psychický stav studentů

 • Zdeněk Zdráhal, Michal Huptych (CIIRC)

  Identifikace studentů ohrožených studijním neúspěchem pomocí analýzy dat

 • David Souček (výzkumná společnost Kalibro Projekt)

  Dopady distanční výuky během kovidové pandemie na žáky a učitele základních škol v České republice

17.25–18.15

Závěrečné hodnocení a panelová diskuse


Poslední změna: 11. srpen 2022 17:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám