Masaryk jako zdroj inspirace

Masaryk jako zdroj inspirace

Masaryk jako zdroj inspirace

Den před 150. výročím narození prvního československého prezidenta, bývalého profesora Karlovy Univerzity, Tomáše Garrigua Masaryka, si jeho odkaz připomenula na slavnostním shromáždění Univerzita Karlova - 6. března 2000 v 16 hodin. Akci uspořádala univerzita z podnětu Masarykovy společnosti, spolu s dalšími šestnácti občanskými organizacemi (např. Společnosti bratří Čapků, Klubu Milady Horákové, Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů atd.) ve Velké aule Karolina.


Shromáždění se zúčastnili mimo jiné senátorka J. Moserová, náměstek MŠMT ČR Josef Průša a kardinál Miloslav Vlk. Na akademické půdě přítomné přivítal rektor UK, prof. Ivan Wilhelm. Ve svém úvodním slově připomenul životopisná data T. G. Masaryka, "idol veřejnosti a filozofa na trůně". Podle Wilhelmových slov se tento muž vědy ujal moci a řídil stát...


Velkou osobnost bývalého univerzitního profesora, českého filozofa a sociologa, se vládnoucí ideologie 20. století třikrát pokusily vymazat z dějin - a Masaryk se vždy z těchto urážek povznesl "jako zdroj inspirace". Člen VR UK, význačný český sociolog, prof. Miloslav Petrusek, se po vystoupení rektora UK ve své přednášce zamýšlel nad otázkou - nakolik, živé budou myšlenky a tradice prvního československého prezidenta i v nadcházejícím 21. století. Ve společnosti se podle něj objevují skupiny mladých lidí, kterým jsou pojmy jako národní tradice a kultura zcela cizí - také v důsledku postupující globalizace. Zároveň poukázal na skutečnost, že Masaryk se svými názory značně vymykal i 20. století - přesto se k jeho myšlenkám mnoho lidí stále vrací. V myšlenkově plném filozofickém zamyšlení se dále prof. Petrusek zastavil například u Masarykovy ochoty riskovat, u některých aspektů jeho soukromého života, víry v pokrok, ideje každodenní práce a kořenů masarykovské tradice.


Na závěr shromáždění přednesl člen činohry Národního divadla Radovan Lukavský vybrané myšlenky o demokracii z Masarykova díla Světová revoluce. Slavnostní atmosféru shromáždění dokreslily i dvě skladby Petra Ebena pro flétnu a varhany.


(mich)Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám