Univerzita Karlova uzavřela s Policií ČR memorandum o spolupráci


Praha, 12. 4. 2023 – Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a policejní prezident Martin Vondrášek uzavřeli ve středu 12. dubna memorandum, jež deklaruje vůli ke vzájemné spolupráci zejména v oblasti vědy a vzdělávání. Toto memorandum otevírá oběma stranám mimo jiné nové možnosti pro zefektivnění práce a výzkumu.


Je v tom nejlepším zájmu Univerzity Karlovy, aby navazovala taková partnerství, která podpoří nejen výzkum, ale i vzdělávání. Věřím, že díky vzájemné spolupráci našich odborníků a odborníků Policie ČR, podpoříme obě tyto oblasti a vznikne množství smysluplných a užitečných projektů pro obě strany,“ říká rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


Obsahem nově podepsaného memoranda je mimo jiné deklarace zájmu obou stran o prohloubení spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání zapojením odborníků z řad Policie ČR formou konzultací a přednášek a rovněž i o spolupráci v rámci celoživotního vzdělávání formou zapojení odborníků z Univerzity Karlovy do odborného školení příslušníků a zaměstnanců policie, stejně jako případného zapojení odborníků Policie ČR do celoživotního vzdělávání zaměstnanců univerzity.


„Spolupráce s akademickou obcí nám pomáhá při aplikování moderních technologií a nejnovějších vědeckých poznatků do policejní praxe. Podpisem memoranda o vzájemné spolupráci jsme se proto zavázali k technické a organizační spolupráci při zajišťování vzorků a dat potřebných pro realizaci vědecko-výzkumných aktivit,“ uvedl při podpisu memoranda policejní prezident genmjr. Mgr. Martin Vondrášek.                 


Pro Univerzitu Karlovu má toto memorandum nesporný přínos také díky prohloubení spolupráce týkající se bezpečnostní problematiky, zejména pak v oblastech měkkých cílů, institucionální odolnosti, hrozby šíření dezinformací, kyberbezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení, a to díky zapojení odborníků z řad policie formou konzultací a přednášek.
ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Tisková zpráva ke stažení zde.


Poslední změna: 12. duben 2023 13:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám