Zákon o vysokých školách

Dne 22. dubna 1998 byl Parlamentem České republiky přijat návrh zákona o vysokých školách. Zákon nabyl platnosti dne 29. května 1998 a účinnosti dne 1. července 1998. Zákon komplexně upravuje problematiku vysokého školství jakožto nejvyššího článku vzdělávací soustavy v České republice, veřejné i soukromé vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, studijní programy, studium na vysoké škole, postavení studenta, akademických pracovníků, proces akreditace a státní správu vysokých škol.


Zákon o vysokých školách charakterizuje studijní programy, jejichž absolvováním se získává vysokoškolské vzdělání, proces přijímacího řízení, průběh studia na vysoké škole a jeho ukončení. Zákon stanovuje základní právní rámec pro vyměřování poplatků spojených se studiem. Práva a povinnosti studenta jsou stanovena rovněž zákonem o vysokých školách, a to včetně rozhodování o nich.


Podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o vysokých školách upravují organizaci a činnost veřejné vysoké školy, jakož i postavení členů akademické obce její vnitřní předpisy. Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy jsou vymezeny v ustanovení § 17 odst. 1 zákona o vysokých školách. Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy podléhají registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy musí být v souladu se zákony a jinými právními předpisy České republiky, jinak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádost o registraci zamítne.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám