CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol v zemích střední a jihovýchodní Evropy.


Zapojené země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Chorvatsko, Kosovo, Maďarsko, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko
Stipendijní pobyty pro studenty

Studijní pobyty jsou:

  • krátkodobé v délce jeden až dva měsíce za účelem přípravy závěrečné práce (bakalářské, diplomové, dizertační), nejkratší doba pobytu je 21 dní,

  • semestrální v délce tří až deseti měsíců, nejkratší uznatelná doba je dva měsíce a 16 dnů,

  • odborné exkurze v délce tří až pěti dnů,

  • letní školy v délce šesti až 30 dnů.


Uchazeč musí studovat v bakalářském, magisterském nebo doktorském cyklu a mít ukončený 2. semestr studia.


Celkový počet výjezdů během bakalářského či magisterského studia nesmí překročit deset stipendijních měsíců. Počet výjezdů u studentů doktorského studia není omezen. Stipendia jsou vyplácena v hostitelské zemi po příjezdu na zahraniční vysokou školu. Výše stipendia a podmínky pro jeho vyplacení se v jednotlivých zemích liší. Náklady na cestovné může stipendistům proplatit jejich domovská univerzita.


Aktuální výši vyplácených stipendií najdete na CEEPUS pod vlajkami členských zemí.


Bližší informace k přihlašování do programu CEEPUS naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.Stipendijní pobyty pro akademické pracovníky

Akademičtí pracovníci mohou žádat o:

  • výukové pobyty v délce pěti dnů až jednoho měsíce,

  • pobyty v rámci odborných exkurzí v délce tří až pěti dnů,

  • pobyty v rámci letních škol v délce šesti až 30 dnů,

  • koordinační schůzku s partnery sítě v délce dvou až tří dnů (bez povinnosti výuky).


Povinností žadatele je odučit na zahraniční stáži alespoň šest hodin během pěti pracovních dní.


Počet výjezdů během akademického roku není omezen.


Stipendia jsou vyplácena v hostitelské zemi po příjezdu na zahraniční vysokou školu. Výše stipendia a podmínky pro jeho vyplacení se v jednotlivých zemích liší. Náklady na cestovné může stipendistům proplatit jejich domovská univerzita.


Aktuální výši vyplácených stipendií najdete na CEEPUS pod vlajkami členských zemí.

Bližší informace k přihlašování do programu CEEPUS naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.Kontakt na UK

Mgr. Dita Faifrová

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity KarlovyPoslední změna: 1. červenec 2021 19:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám